Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Falkiewicz Bogdan

Bogdan Falkiewicz, ur. 4 VIII 1970 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Chemii (1994) i Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1995).

1984-1987 zawodnik rugby Lechii Gdańsk. Od końca 1986 w Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, 1986-1989 drukarz, 1987-1989 redaktor naczelny, autor w podziemnym dwutygodniku FMW Region Gdańsk „Monit”, organizator działalności wydawniczej, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych; organizator, bibliotekarz Biblioteki FMW. 1988-1990 członek Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW Gdańsk; redaktor, autor reaktywowanej przez siebie w 1988 „Dwójki”, pisma FMW II LO w Gdańsku. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina jako osoba wspomagająca – zajmował się redakcją, drukiem, kolportażem materiałów informacyjnych o strajku („Monit”, ulotki). W VIII 1988 zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989-1993 sędzia Polskiego Związku Rugby. W 1990 uczestnik okupacji KW PZPR w Gdańsku, zatrzymany na V Komisariacie MO; członek Komisji Społecznej opiniującej przeznaczenie budynku po b. KW PZPR. W 1992 we współpracy z Robertem Kwiatkiem podjął próbę reaktywowania „Monitu” jako miesięcznika młodzieżowego, redaktor naczelny pisma. 1995-1996 lekarz stażysta w PSK nr 1 AM w Gdańsku, 1997-2002 asystent, następnie adiunkt na Międzyuczelnianym Wydz. Biotechnologii UG-AM, Katedra Biotechnologii. W 2001 doktorat na Wydz. Chemii UG. Od 2002 specjalista ds. medycznych w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Jelfa w Jeleniej Górze, 2002-2005 konsultant, następnie starszy konsultant w McKinsey & Company w Warszawie, 2005-2007 starszy konsultant w IMS Health Poland-Management Consulting, 2007-2009 dyr. marketingu strategicznego i efektywności biznesu w Pliva Kraków SA biuro w Warszawie, od 2009 dyr. działu konsultingu w Sequence HC Partners w Warszawie.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu chemii, medycyny, diagnostyki molekularnej; uczestnik kilkunastu projektów naukowych krajowych i międzynarodowych, przy których pełnił również funkcje kierownicze.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry