Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15771,Fedyszak-Radziejowska-Barbara.html
18.05.2024, 21:50

Fedyszak-Radziejowska Barbara

Barbara Fedyszak-Radziejowska, ur. 11 X 1949 w Chorzowie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek etnografia (1972), w 1993 doktorat z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

W III 1968 uczestniczka wieców na UW. 1969-1972 przewodnicząca Koła Naukowego Etnografów na UW. 1973-1984 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. 1973-1980 w ZNP.

Od X 1980 w „S”.

1982-1988 kierowała pracami grupy socjologów pn. Zespół w ramach podziemnej struktury Armenia, prowadzących dla RKW Mazowsze analizy nastrojów społecznych środowisk działających w niejawnych strukturach „S”. 1985-1986 jako szefowa Zespołu uczestniczka przygotowań do I Międzyzjazdowej Konferencji podziemnej „S”. 1984-1987 autorka (ps. LKS) w podziemnym łódzkim piśmie „Arka”. 1984-1987 bez zatrudnienia. Od 1987 pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. 1987-1989 członek podziemnej „S” w IRWiR PAN.

Od 1989 członek, przewodnicząca/wiceprzewodnicząca KZ „S” w IRWiR PAN. 1995-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Administracji i Nauk Społecznych PW. 2007-2011 członek Kolegium IPN, od IV 2010 przewodnicząca. 2009-2010 członek Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP Lechu Kaczyńskim.

Autorka i redaktor publikacji z zakresu socjologii wsi, m.in. ''Nowi gospodarze dawnych PGR. Przekształcenia państwowego rolnictwa'' (1995), ''Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocnicze – liderzy – organizacje pozarządowe'' (2005), ''Wieś i rolnictwo w debacie publicznej – stereotypy, polityka, wiarygodność'' (2010). Publicystka w „Arcanach”, „Gościu Niedzielnym”, „Naszym Dzienniku”, „Nowym Państwie”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Polskiej codziennie”. Uczestniczka debaty publicznej na tematy społeczne i polityczne.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), laureatka Nagrody Fundacji Solidarna Wieś im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego (2010).

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony