Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fenrych Przemysław

Przemysław Fenrych, ur. 6 I 1951 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia (1973).

1969–1973 w ZSP.

1973–1976 asystent, st. asystent w Instytucie Zachodniopomorskim w Szczecinie (odsunięty od pracy naukowej w wyniku działań SB), 1976–1979 st. bibliotekarz w bibliotece Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże, 1979–1983 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej tamże.

1969–1973 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele NMP Królowej Różańca Świętego (oo. dominikanie) w Poznaniu, współpracował z DA w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie i z DA przy parafii NMP w Gorzowie Wielkopolskim. Inicjator wydawania niezależnych pism „Domysły” i „Korzenie”; 1978–1980 współpracownik ROPCiO i RMP, autor w niezależnym piśmie „Bratniak”.

W VIII 1980 uczestnik strajku w WiMBP.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w WiMBP, wiceprzew., nast. przew. KZ; X 1980 – VI 1981 przew. Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej „S”. Od VI 1981 członek prezydium ZR, rzecznik prasowy, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorza Zachodniego; w IX/X 1981 delegat na I KZD. W VII 1981 współzałożyciel, redaktor nacz. i autor w piśmie „Komunikat Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność»”. W 1980 współzałożyciel i wiceprezes Szczecińskiego Klubu Katolików, 1981–1983 członek Prymasowskiej Rady Społecznej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie Pomorskim i Strzebielinku, 24 IX 1982 zwolniony. 1983–1989 redaktor miesięcznika „Prezbiterium”, korespondent Biura Prasowego Episkopatu Polski. W IV 1984 odwołany z funkcji wiceprezesa SKK (po interwencji Wds.W Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie), faktycznie nadal pełnił funkcję.

23 III 1989 współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie. 1989–1990 z-ca redaktora nacz. pisma „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. 1990–1991 dyr. i redaktor nacz. Ośrodka Radia i Telewizji w Szczecinie. 1990–1994 prezes SKK, od 1991 z-ca dyr. ds. szkoleń w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie. Autor kilkunastu publikacji z zakresu samorządu terytorialnego, edukacji, komunikacji społecznej oraz spraw ukraińskich. 1998– 2002 radny Rady Miasta Szczecin z listy AWS.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (2004).

27 I 1975 – 19 VI 1975 przez Wydz. III KW MO w ramach KE krypt. Pielgrzym; 22 IX 1971 – IX 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Pątnik; 19 X 1981 – 16 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V w ramach SOR krypt. Sowa.

Ewa Tierling-Śledź

Opcje strony

do góry