Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Figel Henryk

Henryk Figel, ur. 14 I 1937 w Grudziądzu. Ukończył ZSZ w Gdańsku (1954).

1954-1955 elektryk w Zakładzie Energetycznym w Gdańsku, 1956-1994 w Gdańskiej Stoczni Remontowej; 1970–1974 przewodniczący Rady Robotniczej. W XII 1970 uczestnik strajku w GSR i protestów robotniczych na ulicach Gdańska. W VI 1976 uczestnik 1-dniowego strajku w GSR.

15-30 VIII 1980 uczestnik strajku, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. E-1.

Po 13 XII 1981 członek TKZ w GSR; 1982-1984 (we współpracy m.in. z Bogdanem Borusewiczem, Markiem Biernackim, córką Ewą Figiel i synem Krzysztofem Figlem) drukarz i kolporter pism podziemnych, m.in. „Solidarności” Regionu Gdańsk, „Informatora” GSR, książek i innych materiałów, udostępniał mieszkanie na drukarnię. 31 V 1984 aresztowany (wraz z córką), przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 8 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W VIII 1988 uczestnik strajku w GSR.

Od 1994 na emeryturze.

Autor kilku wniosków racjonalizatorskich.

Odznaczony Medalem 25-lecia „S” (2005).

14 VI 1984 – 13 X 1989 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kos.

 

Krzysztof Filip, Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry