Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15806,Fiodorowicz-Jan.html
23.05.2024, 08:16

Fiodorowicz Jan

Jan Fiodorowicz, ur. 21 X 1954 w Młynarach k. Elbląga. Ukończył ZSZ w Elblągu (1972).

Od 1972 wytaczarz, frezer, szlifierz w Zakładach Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego Zamech (od 1990 ABB Zamech, od 2000 Alstom Power Sp. z o.o.) w Elblągu; 1973-1975 zasadnicza służba wojskowa. 29 VI 1976 uczestnik akcji protestacyjnej w ZM Zamech.

W VIII 1980 uczestnik strajku rotacyjnego w ZM Zamech, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w ZM Zamech przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Od XII 1981 współorga­nizator pomocy dla represjonowanych (zbieranie składek w ZM Zamech).

W 1989 członek Prezydium KZ „S” w ZM Zamech, od 1990 prze­wodniczący KZ, oddelegowany do pracy związkowej w KZ, delegat na kolejne WZD Regionu Elbląskiego, członek ZR, od 1992 delegat na kolejne KZD, 1993-1997 członek KK; 1996-2000 współzałożyciel, następnie przewodniczący Sekcji Krajowej „S” Zakładów ABB i Adtranz, 2000-2006 członek Rady Sekcji, od 2006 wiceprzewodniczący; od 2006 członek Prezydium Rady Sekretariatu Metalowców przy KK „S”.

 

Karolina Ciechorska-Kulesza

Opcje strony