Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15814,Florczykowski-Krzysztof.html
02.03.2024, 09:00

Florczykowski Krzysztof

Krzysztof Florczykowski, ur. 12 XII 1953 w Białymstoku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1994).

Od 1976 funkcjonariusz Wydz. Ruchu Drogowego KW MO w Białymstoku, od 1981 sierżant, kontroler ruchu drogowego.

5 V 1981 współinicjator zebrania funkcjonariuszy MO w Białymstoku ws. powołania związku zawodowego milicjantów, członek grupy inicjatywnej; 26 V 1981 uczestnik zebrania w Warszawie, członek Prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Funkcjonariuszy MO w Batalionie Patrolowym KS MO; od 1 VI 1981 członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO; 9 VI 1981 uczestnik Zjazdu Delegatów Jednostek MO w Warszawie; od 23 VI 1981 członek II Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO; sygnatariusz wniosku o zarejestrowanie ZZ FMO. 31 VII 1981 zwolniony ze służby. Inicjator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego ZZ FMO Garnizonu Białystok. 25 IX 1981 uczestnik okupacji Hali Gwardii w Warszawie przeciwko zawieszeniu postępowania rejestracyjnego. 4 XII 1981 członek delegacji OKZ ZZ FMO na krajowe uroczystości Barbórki w KWK Rozbark w Bytomiu oraz rozmowy z członkami KK „S”.

12-13 XII 1981 uczestnik głodówki funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Do XII 1981 współpracownik MKZ i ZR „S” Białystok, kolporter ulotek związkowych. 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach; 21 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Białymstoku; 20 V 1982 skazany (za ujawnienie ZR informacji stanowiących tajemnicę służbową) wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny, zwolniony z aresztu i internowania. 1982-1983 zatrudniony w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Białymstoku.

1983-1992 na emigracji w USA. 1992-1998 pracownik Sekcji Interpolu w Wydz. Kryminalnym KW Policji w Białymstoku. Od 1992 działacz białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony Odznaką Honorową NSZZ Policjantów (2005), Brązowym Medalem Zasługi dla Policji (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 8 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOR krypt. Dyktatorzy.

 

Wiktor Mikusiński

Białystok, Region Białystok

Opcje strony