Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15819,Formicki-Henryk.html
2023-05-29, 05:10

Formicki Henryk

Henryk Formicki, ur. 8 VIII 1949 w Nowym Kościele k. Złotoryi. Ukończył LO w Łodzi (2000).

1963-1967 pracownik Zakładów Górniczych Nowy Kościół, 1967-1968 Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych w Jeleniej Górze, w 1969 Jeleniogórskich Zakładów Papierniczych w Nowej Ziemi, w 1971 Zakładu Kamienia Budowlanego w Wilczej Górze, 1971-1974 Technikum Budowlanego w Zgierzu, 1974-1977 Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Ozorkowie, 1977-1981 Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Podgórzycach. 16 VII 1968 zatrzymany przez czechosłowacką służbę graniczną podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy z Austrią; VII-XII 1968 przetrzymywany w AŚ w Brnie, Hradec Kralowe, Lubaniu Śląskim.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KS w RSP w Podgórzycach, przewodniczący KZ, członek Komisji Lokalnej „S” Ziemi Łęczyckiej.

14-15 XII 1981 organizator strajku w RSP, zatrzymany na 48 godz., zwolniony z pracy. 1982-1983 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego Morfeo w Ozorkowie, 1983-2007 Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 1982-1989 współzałożyciel grupy „Solidarność Podziemna” w Ozorkowie, 1982-1984 współpracownik komitetów pomocy internowanym i aresztowanym. 1982-1984 autor projektów ulotek i plakatów wykonywanych ręcznie w ilościach do 100 egz. 1982-1988 organizator corocznych uroczystości pod krzyżem na Starym Cmentarzu w Ozorkowie poświęconych pamięci zamordowanych górników z kopalni Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. oraz ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzemu Popiełuszce. 12 IX 1988 współzałożyciel Zakładowej Komisji Organizacyjnej w swoim zakładzie.

1989-1990 przewodniczący KO w Ozorkowie. 1990-1992 delegat na WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, 1992-1995 i od 1998 wiceprzewodniczący ZR, 1992-1998 i 2002-2006 członek KKR, 1998-2002 członek KK.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001), odznaką Zasłużony dla Miasta Ozorkowa (2002).

Rozpracowywany przez Wydz. III Dep. V MSW w ramach SO krypt. Zima.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Łęczyca

Opcje strony