Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Franczyk Jan Leszek

Jan Leszek Franczyk, ur. 24 VI 1956 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, kierunek psychologia (1983), doktorat (2004).

1977–1980 działacz SKS w Krakowie, współorganizator niezależnych demonstracji; 1977–1981 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Robotnik”, „Komunikaty”, „Spotkania”, książek, m.in. Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Pawła Jasienicy oraz wydawnictw: KOS, ABC, NOWa Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego.

 1979–1980 współzałożyciel, członek Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy; 1979–1981 współorganizator Wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego, w 1979 współzałożyciel, redaktor nacz. miesięcznika „Krzyż Nowohucki”. 27–30 VIII 1980 uczestnik głodówki solidarnościowej z robotnikami strajkującymi na Wybrzeżu w kościele MBKP (Arka Pana) w Krakowie-Nowej Hucie. Kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany.1980–1981 członek KIK w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; 1980–1981 pracownik Sekcji Informacji w MKZ/ZR Małopolska, redaktor „Gońca Małopolskiego”.

12/13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, 8 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych i emigracyjnych pism, m.in. „Hutnik”, „Zomorządność”, paryska „Kultura”, „Zeszyty Literackie”, „Aneks” oraz książek, m.in. Piotr Woźniak, Zapluty karzeł reakcji, Jerzy Sadecki, Ziarna gniewu, Wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego. 1983–1989 psycholog w Ośrodku Opiekuna Społecznego w Krakowie. 1984–1988 współzałożyciel Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, rektor, wykładowca. 1985–1992 pracownik Zakładu Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1986 organizator wystawy Nowa Huta. Miasto Krzyża i pracy w Krakowie-Mistrzejowicach.

Od 1989 w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. W 1990 przew. Partii Republikańskiej. 1990–1993 kierownik działu religijnego dziennika „Czas Krakowski”, od 1991 redaktor nacz. „Głosu – Tygodnika Nowohuckiego”, 1992–1994 dyr. i pełnomocnik likwidatora TVP Kraków. 1994–1998 radny Krakowa z listy Twoje Miasto, 1998–2002 z listy AWS, 2006–2010 z listy PiS. 1997–2003 w SKL (członek władz woj. i prezydium). Od 2004 wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, od 2006 w Akademii Pedagogicznej (od 2008 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). W 2005 w grupie Ujawnić Prawdę.

Autor książek Chrześcijanin partyjny czyli katolik w PZPR (1981), Przykazania (1981), Na fundamencie krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949–1989 (2004), Encyklopedia Nowej Huty (współautor, 2006), Brama śmierci. Pytania Pytania „Pytania”, podtytuł: „Dwutygodnik niezależny” (jeden z numerów ukazał się jako: „Niezależny dwutygodnik młodych”), wydawany we Wrocławiu w formie maszynopisu powielanego. o sprawy ostateczne (2007) oraz wielu artykułów naukowych i recenzji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem KEN (2012), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), laureat nagrody Polcul Foundation (1991).

1977–1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Kant; 1976–1982 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w ramach SOS/SOR krypt. Naprawiacz; 1980–1987 przez Wydz. III KW MO/p. III DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS krypt. Hutnik.

 

Maria Terlecka-Kosowska|Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry