Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frohmberg Lech Kazimierz

Lech Kazimierz Frohmberg, ur. 24 VIII 1940 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1976).

Od 1956 członek PTTK. Uczestnik wydarzeń Czerwca ’56 w Poznaniu. 1959-1963 pracownik Miejskiego Urzędu Telekomunikacyjnego w Poznaniu, 1963-1964 Zakładu Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych tamże, 1964-1965 Poznańskiej Fabryki Maszyn i Aparatów Przemysłu Spożywczego, 1965-1966 Biura Projektów Kolejowych, w 1966 Biura Projektów Przemysłu Cukrowniczego, 1967-1970 Szpitala Miejskiego w Poznaniu, w 1971 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w 1972 Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego nr 2, 1972-2002 Instytutu Pojazdów Szynowych.

W VIII 1980 uczestnik 2-godz. protestu solidarnościowego na rzecz służby zdrowia, następnie uczestnik negocjacji w Zarządzie Dróg i Mostów w Poznaniu, Urzędzie Gminy Swarzędz. 11 IX 1980 uczestnik spotkania nad Maltą w Poznaniu, podczas którego powołano MKZ. 17 IX 1980 uczestnik obserwator ogólnopolskiego zjazdu przedstawicieli MKZ i MKR w Gdańsku, podczas którego podjęto decyzję o utworzeniu „S”; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w IPS, następnie wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej i członek Działu Informacji MKZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR.

13 XII 1981 organizator oflagowania Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych i listu otwartego do Sejmu PRL ws. uwolnienia więźniów politycznych. Do 1982 współpracownik podziemnego pisma „Wiadomości Dnia”, współtwórca publikacji (m.in. ''Wojna grudniowa'', ''Poezje stanu wojennego''), do 1983 współpracownik pisma „Komunikaty”, do 1989 „Obserwatora Wielkopolskiego”; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in.: do 1986 „Kultura”, „Zeszyty Historyczne”, „Porcja Wolności”; wydawnictwa: Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej, Biblioteki Wolnej Myśli, Kaktus (NSZ AR), Młodej Polski, kaset audio, znaczków poczt podziemnych). Współorganizator pomocy dla rodzin represjonowanych; do 1985 uczestnik manifestacji; współorganizator Mszy za Ojczyznę w Farze Poznańskiej i katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła; kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom w domu i zakładzie pracy, w 1985 objęty śledztwem ws. rozpowszechniania wydawnictw podziemnych.

1989-2002 członek KZ „S” w OBRPS, 2001-2002 Komisji Rewizyjnej tamże, 1991-2001 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska. 1990-2011 ławnik, 1994-2011 przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu. 1990-1991 wiceprzewodniczący, przewodniczący KO Osiedla Manifestu Lipcowego, Rzeczypospolitej i Bohaterów II Wojny Światowej. Od 1999 członek Stowarzyszenia Poznański Czerwiec ’56.

1969-2000 autor 20 wniosków racjonalizatorskich.

Odznaczony medalem Czerwca 1956 (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), medalem Zasłużony dla Turystyki (2011).

15 III 1982 – 21 III 1988 rozpracowywany przez Sekcję VI Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Rezerwa.

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry