Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15865,Gagatek-Idzi.html
2023-10-01, 06:47

Gagatek Idzi

Idzi Gagatek, ur. 29 VIII 1932 w Marszałkach k. Opola, zm. 27 IX 2022 w Wałbrzychu. Ukończył Zawodową Szkołę Górniczą w Wałbrzychu (1954).

1950-1984 górnik w KWK Thorez w Wałbrzychu. 1953-1954 w ZMP.

1978-1980 współpracownik KSS KOR.

28-31 VIII 1980 organizator KS w KWK Thorez, 29 VIII 1980 członek 4-osobowej delegacji do MKS we Wrocławiu, łącznik między wrocławskim a wałbrzyskim MKS. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego w KWK Thorez, wiceprzewodniczący KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

13 XII 1981 internowany w KW MO w Wałbrzychu, Świdnicy, następnie w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 6 III 1982. Uczestnik konspiracyjnych spotkań organizowanych przez przywódców „S” z Katowic, Szczecina, Gdańska, Krakowa. W XII 1982 aresztowany na 14 dni, zwolniony ze względu na stan zdrowia. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych w Wałbrzychu (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Niezależnego Słowa”, ulotek, kart okolicznościowych, tzw. cegiełek). Współorganizator Mszy za Ojczyznę w wałbrzyskich kościołach św. Józefa Robotnika, Aniołów Stróżów i św. Franciszka z Asyżu, 1984-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Wałbrzychu. 7 III 1984 ponownie aresztowany, 23 IV 1984 zwolniony na mocy amnestii. Działacz górniczych grup opozycyjnych, organizacji kościelnych. Od 1984 na emeryturze. 30 X 1984 – 1987 współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu. W II/III 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej (12 dni) w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 23 VII 1987 orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń w Wałbrzychu ukarany grzywną.

W 1989 członek KO przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu. Od 1989 członek „S” Emerytów i Rencistów w Wałbrzychu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017) i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2020).

17 X – 3 XI 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 26 XI – 21 XI 1981 przez Wydz. III-A KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 1982 – 20 IV 1983 przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach KE; do 13 X 1986 przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony