Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15869,Gajewski-Andrzej.html
2021-03-08, 00:56

Gajewski Andrzej

Andrzej Gajewski, ur. 18 VII 1949 w Lidzbarku Warmińskim. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektryczny (1973).

1973 – 31 XII 1981 technolog ds. automatyki okrętowej w Przedsiębiorstwie Państwowym Morska Obsługa Radiowa Statków w Gdyni.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, wiceprzewodniczący KS. Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR Gdańskiego.

14-15 XII próbował zorganizować strajk w zakładzie. 29 XII 1981 zatrzymany, następnie aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 31 XII 1981 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 3 II 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 10 miesięcy pozbawienia wolności. 4 II 1982 zwolniony z aresztu. Po rewizji prokuratora Sąd Najwyższy w Warszawie – Izba Karna w dniu 6 X 1982 podwyższył wyrok do 2 lat pozbawienia wolności. Wezwany do stawienia się w AŚ w Gdańsku w dniu 3 I 1983 nie stawił się. 16 II 1983 Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowił odroczyć wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy do 16 VIII 1983. 30 IV 1983 akt łaski Rady Państwa. X 1982 – 1984 uczeń w Warsztacie Samochodowym Janusza Wolaka w Gdańsku. 1982-1985 współpracownik TKZ w MORS i Bogdana Borusewicza; przekazywał na potrzeby osadzonym w więzieniach członkom „S” kilkanaście wyprodukowanych w MORS miniaturowych odbiorników radiowych.

1984-1996 elektromonter okrętowy w Stoczni Bałtyk Remontowa Spółdzielnia Pracy/Stocznia Bałtyk S. A w Gdańsku, 1997-2015 elektryk na statkach zagranicznych armatorów. Od 2015 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony