Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gajewski Jan

Jan Gajewski, ur. 19 X 1943 w Lidzbarku, zm. 29 VII 2015 w Bielsku-Białej. Ukończył Technikum Ekonomiczne tamże (1970).

1960-1965 listonosz w Bielsku-Białej, 1965-1967 pracownik Zakładów Tłuszczowych tamże, 1967-1980 Wytwórni Sprzętu Mechanicznego (późn. FSM) tamże, 1981-1983 Bielskiej Fabryki Szczotek i Pędzli Befaszczot.

Od IX 1980 w „S”.

W III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie, zwolniony w VI 1982. 1982-1988 współpracownik podziemnej RKW Trzeci Szereg, m.in. drukarz i kolporter podziemnej prasy i ulotek, współorganizator manifestacji. 1983-1990 instruktor nauki jazdy w bielskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. 1984-1990 członek Solidarności Walczącej. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB, rewizje w domu. W 1988 współzałożyciel jawnej Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Podbeskidzia.

1989-1993 członek KZ „S” w FSM, przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów tamże. 1990-1995 starszy inspektor ds. szkolenia instruktorów i egzaminowania kandydatów na kierowców w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej; od 1995 egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego tamże; od 1998 wiceprzewodniczący KZ „S” przy WORD. 1990-1992 w Partii Wolności, 1992-1995 w RdR, od 1995 w ROP. 1990-1994 radny Miasta Bielsko-Biała. W czasie wyborów prezydenckich w 1995 szef wojewódzkiego sztabu wyborczego Jana Olszewskiego.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry