Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gajewski Konrad

Konrad Gajewski, ur. 29 IX 1940 w Tczewie. Ukończył ZSZ w Malborku (1957).

1957-1984 hartownik w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo w Tczewie. W XII 1970 uczestnik strajku w Polmo.

2-3 VII 1980 uczestnik strajku w Polmo, 22-31 VIII 1980 współorganizator strajku tamże, członek KS, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Prezydium KZ, współzałożyciel i członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego” KZ. W I 1981 współzałożyciel (z Leszkiem Lamkiewiczem, Zdzisławem Stachowiczem i Mieczysławem Śliwką) i przewodniczący KOWzP w Polmo.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku (uczestnik głodówki w związku z uniemożliwieniem mu wizyty u śmiertelnie chorego syna), zwolniony 6 II 1982. 1982-1984 współorganizator Mszy za Ojczyznę m.in. w kościele św. Józefa w Tczewie. Do V 1984 współpracownik TKZ „S” w Polmo, wykonawca i kolporter (m.in. z M. Śliwką, J. Wojdą, Leonem Jurczyńskim) ulotek i plakatów; 1984-1997 pracownik Zakładach Maszyn Torowych w Gdańsku-Oruni. 1984-1989 współorganizator i uczestnik spotkań Ruchu Trzeźwości. 1986-1988 współzałożyciel, działacz Solidarności Walczącej w Tczewie: akcje ulotkowe i plakatowe; 1988-1989 założyciel Ruchu Młodzieży Niezależnej tamże: m.in. prowadzenie biblioteki wydawnictw niezależnych przy parafii św. Józefa; współzałożyciel (m.in. z Ryszardem Graczykiem) autor, redaktor i kolporter „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowej Komisji «Solidarności» w Tczewie”.

Od 1989 w Związku Byłych Więźniów Politycznych w Tczewie. Od 1998 na emeryturze.

Autor wielu projektów racjonalizatorskich, m.in. technologii obróbki cieplnej narzędzi.

Odznaczony Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa oraz Krzyżem Więźnia Politycznego (1999), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Medalem Pro Memoria (2009).

20 V 1981 – 1 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Pieniacz; 26 III – 23 XI 1984 przez RUSW w Tczewie w ramach SOS krypt. Gracze.

 

Krzysztof Filip, Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry