Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15875,Gajkowski-Adam.html
2023-10-04, 01:52

Gajkowski Adam

Adam Gajkowski, ur. 15 IV 1960 w Sopocie. Ukończył Technikum Energetyczne dla Pracujących w Gdańsku (1981).

1978 – VI 1982 monter na Wydz. Remontu Maszyn w Zakładzie Remontowym Energetyki w Gdańsku. 1979-1980 jako uczeń Technikum uczestnik niezależnych obchodów 3 V, 11 XI i rocznicy Grudnia ’70, kolporter niezależnych pism „Bratniak” i „Robotnik Wybrzeża” w ZRE i Technikum Energetycznym.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej, członek KS; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, współorganizator (z Grzegorzem Senkowskim) wyborów do KZ, członek KZ, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZ, członek Regionalnego KOWzP, w 1981 brał udział w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom głodówki o uwolnienie więźniów politycznych w Akademii Medycznej w Gdańsku.

14-16 XII 1981 reprezentant (z G. Senkowskim) ZRE w Regionalnym KS w SG. Organizator tajnych struktur zakładowych „S” zajmujących się m.in. zbieraniem składek, pomocą dla rodzin osób represjonowanych, kolportażem pism podziemnych. I-III 1982 z Mieczysławem Nowopolskim, Kazimierzem Kosem i G. Senkowskim drukował i rozklejał na ulicach Gdańska plakaty i ulotki z hasłami antyreżimowymi. 12 III 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 19 VIII 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 23 V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa; 13 VI 1982 zwolniony z pracy. W VI 1983 przywrócony do pracy w ZRE (z zastrzeżeniem SB, że nie może pracować na Wydz. Remontowym).

Od V 1985 na emigracji w Australii; uczestnik demonstracji pod konsulatem PRL w Sydney i uroczystości patriotycznych w polskich klubach, w V 1988 współorganizator antykomunistycznych manifestacji. W 10. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego współwydawca (z Markiem Baterowiczem) pisma „Po Prawicy”. Współzałożyciel (z Aleksandrem Olczakiem) przedstawicielstwa ROP w Australii i Nowej Zelandii, redaktor i współwydawca pisma ROP. W 2005 współorganizator obchodów 25. rocznicy powstania „S” w Sydney. Od 2005 prezes organizacji Nasza Polonia, w 2009 koordynator Społecznego Komitetu Obchodów 25. rocznicy Męczeńskiej Śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

23 III 1982 – 28 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony