Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15892,Garbacz-Anna.html
2023-05-29, 23:57

Garbacz Anna

Anna Garbacz, ur. 14 XII 1954 w Stalowej Woli. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Polonistyki (1978).

1973–1974 laborantka w Hucie Stalowa Wola, 1978–1982 redaktorka gazety zakładowej „Socjalistyczne Tempo”.

Od II 1981 w „S”, oddelegowana z redakcji „Socjalistycznego Tempa” do „Biuletynu Związkowego NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, autorka tekstów w „Biuletynie Informacyjnym »Solidarność« MKZ Stalowa Wola”/„»Solidarność«. Biuletyn Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli”. XI 1981 w obsłudze prasowej strajku generalnego Regionu Ziemia Sandomierska.

Przesłuchiwana w stanie wojennym. 1982–1989 zatrudniona w bibliotece pracowni Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Ośr. Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych HSW. 1984–1987 autorka tekstów do podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” (ps. Punkt), 1983–1989 współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli.

1990–1992 redaktorka tygodnika HSW „Sztafeta” (następca gazety „Socjalistyczne Tempo”), 1992–2002 dziennikarka, sekretarz redakcji w Wydawnictwie Sztafeta Sp. z o.o. w Stalowej Woli (wydającym m.in. tygodnik „Sztafeta”). Inicjatorka i organizatorka licznych lokalnych przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, m.in. 1990 współorganizatorka pierwszej w Stalowej Woli Społecznej Szkoły Podstawowej, w l. 90. w Komitecie Pomocy Polakom z Kazachstanu. 2002–2015 pracownik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Autorka, współautorka i redaktorka publikacji dot. kultury, literatury oraz historii Stalowej Woli i regionu oraz projektów edukacyjnych i wystaw, m.in. stałej poświęconej podziemnej „Solidarności” w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli (razem z Ewą Kuberną 2016). Od IX 2015 na emeryturze.

IV 1982–XII 1989 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW/Wydz. OG WUSW w Tarnobrzegu w ramach SO krypt. Hutnik.

Ewa Kuberna|Marcin Bukała

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola

Opcje strony