Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gaul Marek Eugeniusz

Marek Eugeniusz Gaul, ur. 2 VI 1952 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych (1976), w 1980 doktorat.

1975-1991 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UAM.

Od IX 1980 w „S”; organizator i przewodniczący Koła w IP UAM, XI – 12 XII 1981 uczestnik na UAM strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu.

Po 13 XII 1981 ukrywał dokumenty uczelnianej „S” i sprzęt, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych oraz prób protestu. Od 1982 współzałożyciel, redaktor, drukarz, organizator druku i kolportażu pisma podziemnego „Solidarni”; w 1982 współpracownik TZR Wielkopolska (w kontakcie m.in. z Januszem Pałubickim, Krystyną Laskowicz), koordynator kolportażu pism podziemnych z regionu oraz z in. ośrodków (Gdańsk, Wrocław, Warszawa; m.in. „Serwis Informacyjny”, „Tygodnik Mazowsze”), współzałożyciel wydawnictwa Inicjatywa Wydawnicza Aspekt (Poznań–Wrocław). 29 XII 1982 aresztowany w związku z działalnością w TZR, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu (sprawa Janusza Pałubickiego), w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1985-1986 współzałożyciel i kolporter pisma „Przyjaciel Nauk”, kolporter pisma literackiego „Obecność”, książek wydawnictw NOWa, IWA. Od 1986 członek Wielkopolskiej Rady „S”.

Od 1989 współwłaściciel firmy Perfekt – Gaul i Wspólnicy Sj. W 1993 współzałożyciel Klubu Sportowego Top w Poznaniu.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z metodologii, psychologii, filozofii nauk, m.in. książki ''Idealizacyjne modele poznania naukowego w psychologii na przykładzie psychofizyki'' (1990).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

22 XI 1982 – 16 XI 1983 rozpracowywany przez Sekcję III Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Podziemie; 25 XI 1983 – 27 XII 1989 przez Sekcję III Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Kobra.

 

Marta Szczesiak-Ślusarek|Cyryla Staszewska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry