Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gawkowski Wojciech Andrzej

Wojciech Andrzej Gawkowski, ur. 24 I 1966 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1991).

1980-1981 redaktor gazetki ściennej Młodzieżowego Koła Historycznego w XIII LO w Warszawie.

1985-1989 kolporter na UW podziemnych pism (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „PWA”, następnie „Orzeł Biały”, pisma KPN, książki). XII 1986 – IV 1987 współzałożyciel, z-ca przewodniczącego Organizacji Akademickiej Orzeł Biały. 1987-1989 współzałożyciel, autor, redaktor naczelny „Orła Białego”, 1987-1988 organizator pracy redakcji, sprzętu, transportu i lokali, redaktor techniczny; 1987-1990 autor i redaktor „Gazety Polskiej”. IV 1987 – 1990 członek KPN. 1987-1989 z-ca przewodniczącego, 1989-1990 przewodniczący OA KPN Orzeł Biały, z-ca szefa Okręgu I Warszawskiego KPN; 1988-1990 członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN (szef Wydz. Kontaktów Zagranicznych), uczestnik kongresów KPN. III 1988 – 1991 w NZS UW, w III 1988 uczestnik strajku; współorganizator manifestacji (m.in. 21 II 1989 w sprawie wolnych wyborów).

1991-1992 urzędnik w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych; 1992-1997 aplikacja przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; od 1997 adwokat. 1994-1998 radny Dzielnicy Warszawa-Praga Północ z listy Prawica Razem; w 1990 współtwórca KPN-Frakcji Demokratycznej, 1991-1992 w ZChN, 1995-1998 w ROP; 1997-1998 współzałożyciel, członek Bródnowskiego Klubu Ciemnogrodzian.

26 V 1989 – 17 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Gaw.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry