Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gawkowski Wojciech Andrzej

Wojciech Andrzej Gawkowski, ur. 24 I 1966 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1991).

1980–1981 redaktor gazetki ściennej Młodzieżowego Koła Historycznego im. Józefa Piłsudskiego w XIII LO w Warszawie.

1985–1989 kolporter podziemnych pism (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”) na UW. XII 1986–1990 współzałożyciel, z-ca przew., nast. przew. związanej z KPN Organizacji Akademickiej Orzeł Biały. 1987–1989 współzałożyciel i redaktor nacz. pisma podziemnego „Orzeł Biały”, 1987–1988 organizator pracy redakcji, sprzętu, transportu i lokali, redaktor techn. XII 1986–1990 członek KPN, z-ca szefa Okręgu I Warszawskiego, 1988–1990 członek Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej (szef Wydz. Kontaktów Zagranicznych), 1987–1990 redaktor „Gazety Polskiej”. III 1988–1991 w NZS UW, III 1988 uczestnik strajku; współorganizator manifestacji (m.in. 21 II 1989 ws. wolnych wyborów). II–III 1989 uczestnik III Kongresu KPN w Warszawie i Krakowie. VI 1989 kandydat KPN w wyborach do Sejmu.

1990 współtwórca KPN-Frakcji Demokratycznej. 1991–1992 urzędnik w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, 1992–1997 aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, od 1997 adwokat. 1994–1998 radny ddzielnicy Warszawa-Praga Północ z listy Prawica Razem, 1991–1992 w ZChN, 1995–1998 w ROP, 1997–1998 współzałożyciel, członek Bródnowskiego Klubu Ciemnogrodzian.

26 V 1989–17 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Gaw.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry