Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gawroch Antoni

Antoni Gawroch, ur. 10 I 1948 w Czarnkowie k. Piły. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Szamotułach (1966).

W 1967 pracownik Stoczni Rzecznej w Czarnkowie, 1969-1992 Fabryki Sprzętu Okrętowego Meblomor tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku w FSO Meblomor, następnie przesłuchiwany przez SB; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie pracy, następnie KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wronkach i Gębarzewie, zwolniony 6 III 1982. III 1982 – 1989 działacz podziemnych struktur „S” w Czarnkowie, organizator zbierania składek związkowych, akcji ulotkowych i malowania haseł na murach, kolporter podziemnej prasy i książek. W l. 80. wielokrotnie przeprowadzano przeszukania jego mieszkania.

W 1989 działacz KO „S” w Czarnkowie. 1992-2006 przewodniczy ZR Pilskiego „S”, od 2006 (po włączeniu Regionu Pilskiego do struktury wielkopolskiej) wiceprzewodniczący ZR Wielkopolska. 1990-1994 radny Miasta Czarnków z listy KO, 1998-2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy AWS.

Wyróżniony Medalem 25-lecia „S” (2005).

Do 28 IX 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Czarnkowie w ramach KE krypt. Fizyczny.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Czarnków

Opcje strony

do góry