Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gawroch Antoni

Antoni Gawroch, ur. 10 I 1948 w Czarnkowie k. Piły. Ukończył ZSZ w Szamotułach (1966).

1967 ślusarz w Stoczni Rzecznej w Czarnkowie, 1969–1992 ślusarz-brygadzista w Fabryce Sprzętu Okrętowego Meblomor tamże.

W VIII 1980 uczestnik strajku w FSO Meblomor, nast. przesłuchiwany. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wronkach, Gębarzewie, 6 III 1982 zwolniony. III 1982–1989 działacz podziemnej „S” w Czarnkowie, organizator zbierania składek związkowych, akcji ulotkowych i malowania haseł na murach, kolporter podziemnych wydawnictw: pism (m.in. „Lech”) i książek; wielokrotnie poddawany rewizjom.W 1989 działacz KO w Czarnkowie.

1990–1994 radny Miasta Czarnkowa z ramienia KO. 1989–2006 delegat na WZD Regionu Województwo Pilskie, 1992–2006 przew. ZR. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy AWS. 2006–2014 (po włączeniu Regionu Województwo Pilskie do struktury wielkopolskiej) delegat na WZD Regionu Wielkopolska, wiceprzew. Oddziału ZR.

Od 2014 na emeryturze. Odznaczony Medalem XXV-lecia Solidarności (2005).

1 XII 1980 – 28 IX 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Pile/p. V RUSW w Czarnkowie w ramach KE krypt. Fizyczny.

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry