Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15911,Gasiorowska-Marta.html
2023-12-10, 08:33

Gąsiorowska Marta

Marta Gąsiorowska, ur. 20 XI 1936 w Borysławiu (obecnie Ukraina), zm. 12 VI 2001 w Wałbrzychu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1961).

Do 1982 nauczycielka w I LO w Wałbrzychu. Przed VIII 1980 współpracowniczka KSS KOR (w kontakcie m.in. z Janem Lityńskim i Jerzym Jackiem Pilchowskim).

W VIII 1980 organizatorka wśród nauczycieli I LO poparcia dla strajku (współautorka listu do strajkujących górników i inicjatorka zbierania podpisów) w wałbrzyskich kopalniach, w „S” od IX 1980, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ, współzałożycielka „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Województwa Wałbrzyskiego. W V 1981 współzałożycielka wałbrzyskiego KOWzP; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD; członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Wałbrzychu i Komisji ds. OiW przy Zarządzie Oddziału. Autorka do wałbrzyskich pism niezależnych, m.in. „Niezależnego Słowa”.

13 XII 1981 internowana w AŚ w Świdnicy, następnie w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, Gołdapi (współredaktor pisma „Internowanka”), zwolniona 23 VII 1982; wycofała się z działalności opozycyjnej ze względu na stan zdrowia. 1982-1988 nauczycielka w SP nr 19 w Wałbrzychu, następnie w SP w Poniatowie (przeniesiona karnie).

W 1989 przywrócona do pracy w I LO w Wałbrzychu. Od 1998 na emeryturze.

23 II – 27 III 1981 oraz 16 VII 1981 – 19 X 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 21 X 1982 – 18 X 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony