Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gebert Konstanty

Konstanty Gebert, ur. 22 VIII 1953 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Psychologii (1976).

1970-1974 w ZSP. W 1975 uczestnik akcji zbierania podpisów pod listami przeciwko zmianom w Konstytucji. 1976-1979 zatrudniony w RSM Politechnika, 1979-1983 w Zakładzie Psychologii Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1976 współpracownik KOR, nast. KSS KOR. 1979-1981 współzałożyciel i członek Żydowskiego Uniwersytetu Latającego.

Od IX 1980 w „S”; członek „S” Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty; doradca NZS AM w Warszawie.

Po 13 XII 1981 członek KOS; 1982-1989 współpracownik podziemnych pism (ps. Dawid Warszawski); redaktor i autor tekstów

w piśmie „KOS”, autor m.in. w „Tygodniku Mazowsze”, „PWA”, „Vacacie” i „Miesięczniku Małopolskim”. W 1982 współorganizator Komisji Współpracy Pism Niezależnych z ramienia redakcji „KOSa”. II-IV 1989 w czasie obrad Okrągłego Stołu akredytowany przedstawiciel prasy niezależnej.

Od 1989 członek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. 1989-1992 w SDP, od 1991 członek Zarządu Głównego. Od 1989 dziennikarz „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” i „Tygodnika Powszechnego”, od 1990 członek redakcji miesięcznika „Midrasz”, 1997-2000 redaktor naczelny; od 1997 przewodniczący Stowarzyszenia Midrasz; 1990-1992 redaktor „Po Prostu”. Od 1990 wykładowca m.in. Uniwersytetu Wisconsin, Uniwersytetu Kalifornijskiego i Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie. 1995-2000 wiceprezes Rady Nadzorczej Media Development Loan Fund.

Autor wielu książek, m.in. ''Przerwa na myślenie'' (wyd. w podziemiu, 1987), ''Mebel'' (Londyn, 1990), ''Obrona poczty sarajewskiej'' (1996), ''Dziesięć dni Europy: Archeologia pamięci'' (2004), ''54 komentarze do Tory'' (2004), ''Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela'' (2008).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

17 I 1976 – I 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS; przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Dawid; od 19 IV 1989 w ramach SOR krypt. KOS.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry