Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Geller Maciej Mikołaj

Maciej Mikołaj Geller, ur. 6 XII 1941 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1964), studiów doktoranckich na UW w Zakładzie Biofizyki (1969), w 1978 doktorat, w 1995 habilitacja.

1964-1969 asystent w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Warszawie, 1969-1973 bez możliwości zatrudnienia, 1973-1983 pracownik kontraktowy Wydz. Chemii Kwantowej i Wydz. Fizyki UW. W 1968 uczestnik protestów studenckich na UW, wykonawca ulotek na wiec. VI – 29 IX 1969 aresztowany do czasu pokazowego procesu tzw. sprawy taterników, zwolniony na mocy amnestii. 1977-1980 członek ZNP. 1977-1979 współpracownik KOR, nast. KSS KOR: składacz i kolporter m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR, KSS KOR oraz książek wydawnictwa NOWa. 1979-1980 współpracownik PPN (rozrzucanie ulotek, przepisywanie materiałów PPN, współorganizator akcji umieszczenia Krzyża Katyńskiego na Powązkach).

We IX 1980 organizator przekazania w Tatrach materiałów poligraficznych i niezależnych wydawnictw do Czechosłowacji. Od IX 1980 przewodniczący TKK NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty na UW, od X 1980 w „S”, przewodniczący KZ UW, redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Warszawskiego”, organizator kolportażu biuletynu i wydawnictw niezależnych na UW i Powiślu, m.in. wydawnictw NOWej i Kręgu. W 1981 członek (oraz krótko przewodniczący) Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki, organizator i członek KS strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WS na UW. Od 12 XII 1981 członek Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – 1987 przewodniczący TKZ UW, współorganizator uczestnictwa „S” w legalnym życiu uczelni i zarządzaniu nią, np. wyborów do Senatu UW, wyborów rektora, konsultant w imieniu TKZ decyzji dot. uczelni, organizator kolportażu publikacji podziemnych na Wydz.: Fizyki, Matematyki, Chemii, Biologii i Geologii UW. Od 1983 pracownik naukowy Wydz. Fizyki UW, 1987-1989 stypendysta Collage Station Texas A&M University (USA), 1989-1990 konsultant naukowy National Concer Institute Frederick Maryland (USA).

Od 1989 w „S”. Od 1996 organizator i dyr. Festiwalu Nauki w Warszawie. Od 2007 na emeryturze. Członek warszawskiego oddziału Klubu Wysokogórskiego (od 1964).

Autor publikacji naukowych z dziedziny biofizyki teoretycznej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 18 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1 SUSW w ramach KE/SOR krypt. Meduza; 28 II 1985 – 29 VIII 1989 przez Wydz. III SUSW w ramach KE krypt. Fizyk.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry