Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Geller Maciej Mikołaj

Maciej Mikołaj Geller, ur. 6 XII 1941 w Warszawie, zm. 20 I 2014 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1964), doktorat (1978), habilitacja (1995).

1977–1980 członek ZNP.

1964–1969 asystent w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Warszawie, 1969–1973 bez zatrudnienia, 1973–1983 pracownik kontraktowy Wydz. Chemii Kwantowej i Wydz. Fizyki UW.

III 1968 wykonawca ulotek na wiec studencki na UW. VI 1969 aresztowany, IX 1969 zwolniony na mocy amnestii. 1977–1979 współpracownik KOR/KSS KOR, składacz i kolporter m.in. niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR oraz książek wydawnictwa NOWa. 1979–1980 współpracownik PPN (m.in. rozrzucanie ulotek, przepisywanie materiałów PPN, współorganizator akcji umieszczenia Krzyża Katyńskiego na Powązkach).

IX 1980 organizator przekazania w Tatrach materiałów poligraficznych i niezależnych wydawnictw dla opozycji w Czechosłowacji. Od IX 1980 przew. TKK NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty na UW. Od X 1980 w „S”; przew. KZ, redaktor i autor w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Warszawskiego”, organizator kolportażu biuletynu i wydawnictw niezależnych na UW i Powiślu, m.in. książek NOW-ej i Kręgu. 1981 członek (krótko przew.) Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki. XI/XII 1981 organizator i członek KS na UW podczas strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI. 12 XII 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – 1987 przew. TKZ UW, współorganizator uczestnictwa „S” w legalnym życiu uczelni i zarządzaniu nią, np. wyborów do Senatu UW, wyborów rektora; konsultant w imieniu TKZ decyzji dot. uczelni, organizator kolportażu publikacji podziemnych na UW. III 1983 (z Barbarą Malak) współtwórca koncepcji funkcjonowania podziemnej Rady Nauki Polskiej. Od 1983 pracownik naukowy Wydz. Fizyki UW, 1988–1989 stypendysta College Station Texas A&M University (USA).

1990 konsultant naukowy National Cancer Institute Frederick Maryland (USA). Od 1996 organizator i dyr. Festiwalu Nauki w Warszawie. Od 1999 współzałożyciel, członek zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, 1999–2002 i 2004–2010 wiceprezes, 2002–2004 prezes, od 2010 członek Rady Programowej; od 2004 członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Od 2007 na emeryturze.

Autor publikacji naukowych z dziedziny fizyki i biofizyki teoretycznej, m.in. Fizyka z matematyką (2011), Wstęp do kwantowej fizyki molekularnej (2012).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1968–1969 rozpracowywany przez Oddz. XIII Zarządu II SG WP, od 18 V 1984 przez Wydz. III-1 SUSW w ramach KE/SOR krypt. Meduza; 28 II 1985 – 29 VIII 1989 przez Wydz. III w ramach KE krypt. Fizyk.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry