Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15924,Gesicki-Wieslaw.html
2023-09-30, 14:43

Gęsicki Wiesław

Wiesław Stanisław Gęsicki , ur. 7 I 1959 w Warszawie, zm. 15 V 2002 tamże. Ukończył Liceum Elektroniczne w Warszawie (1978), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz.Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek Polityka Społeczna (1995).

1978–1982 pracownik laboratorium naukowo-produkcyjnego Centrum Półprzewodników TEWA w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”.

1981–1988 członek KPN, 1984 uczestnik II Kongresu w Warszawie. 1982–1985 prace dorywcze. 1984–2002 uczestnik marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej Kraków–Kielce, 1984 zatrzymany w trakcie marszu i ukarany grzywną. 1984–1985 kolporter pisma LDPN „Niepodległość”. 1985–1987 pracownik laboratorium Centrum Materiałów Elektronicznych w Warszawie. 1986–1990 założyciel, redaktor i drukarz podziemnego pisma „Nie Chcemy Komuny”. 1987–1988 współzałożyciel i animator Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. 1988–1989 współzałożyciel, członek warszawskich struktur FMW, koordynator Komisji Krajowej; organizator manifestacji patriotycznych w Warszawie, m.in. w rocznicę III 1968 na UW. W l. 80. wielokrotnie zatrzymywany, współpracownik Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy organizacji koncertów, spotkań poetyckich, m.in. z Jackiem Kaczmarskim, Przemysławem Gintrowskim, Piotrem Szczepanikiem.

IX 1990–1996 współorganizator i pierwszy Komendant Główny Organizacji Społeczno-Wychowawczej/Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 1992–1994 Komendant Główny. 1992–1996 urzędnik w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 1996–1998 nauczyciel wf w SP w Izabelinie. III 1998–XI 1998 archiwista w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. XI 1998–V 2002 urzędnik w Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

10 V 1984–15 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w Warszawie w ramach SOR krypt. Antyk; 3 VII 1989–3 I 1990 w ramach SO krypt. Ośmiornica.

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony