Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15927,Gierczak-Andrzej.html
12.04.2024, 16:27

Gierczak Andrzej

Andrzej Gierczak, ur. 11 VIII 1945 w Wilkowie k. Głogowa. Ukończył ZSZ w Ełku (1962).

1963-2000 st. elektromonter, następnie technolog PKP w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Lokomotywowni Głównej PKP w Olsztynie, od 15 I 1981 przewodniczący oddziałowej KZ Węzła PKP w Olsztynie, 26-28 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, od 28 VI 1981 członek ZR, członek Komisji Okręgowej Okręgu Północnego PKP z siedzibą w Gdańsku. 1980-1981 słuchacz KIK w Olsztynie.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, zwolniony 22 III 1982; IX 1982 – 1983 członek Prezydium tajnego Komitetu Koordynacyjnego Obwodu Północnego „S” (Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Słupsk, Olsztyn), przewoził podziemne pismo „Semafor”; od 1982 członek Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy z siedzibą w Lublinie; 1982-1983 działacz Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie; 1982-1986 członek TZR, w jego domu drukowano podziemne pismo „Rezonans”, przechowywano sprzęt poligraficzny, 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę, VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Olsztynie, nieformalnych spotkań opozycji olsztyńskiej. 9 V 1983 zatrzymany w Olsztynie, przewieziony do Gdańska, osadzony w AŚ; 1983-1988 wielokrotnie zatrzymywany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń w Olsztynie. 1988-1989 członek Warmińskiego Klubu Katolików.

16 IV 1988 – 12 II 1989 uczestnik Zebrania Członków Mandatariuszy ZR Warmińsko-Mazurskiego, 12 II 1989 – 1990 członek MKO ZR Warmii i Mazur; w 1989 przewodniczący KZ „S” w PKP w Olsztynie, w 1990 delegat na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR, delegat na II KZD; 1989-2000 członek Okręgowej Komisji „S” PKP Okręgu Północnego z siedzibą w Gdańsku, członek Komisji Krajowej PKP. W 1989 członek KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego. W 1990 organizator PC w regionie. Członek społecznej komisji przy Komendancie Wojewódzkim Policji ds. restrukturyzacji i nadzoru nad pracą policji. W 1993 pełnomocnik BBWR w regionie. Od 2000 na emeryturze.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony