Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15938,Gizynski-Jacek.html
2021-03-06, 02:49

Giżyński Jacek

Jacek Giżyński, ur. 1 II 1965 w Warszawie. Ukończył XLIX LO w Warszawie (1983); 1983-1994 student Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1982 współzałożyciel, redaktor i drukarz młodzieżowych pism podziemnych „Żandarm Wolności” i „Bez Debitu”; 1983-1989 kolporter m.in. „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze” w Warszawie; współpracownik podziemnych struktur „S” RI, fotograf-dokumentalista i kolporter wydawnictw; 1985-1989 współpracownik Grupy Politycznej Wola; redaktor i autor tekstów w piśmie „Robotnik”; autor zdjęć publikowanych m.in. w „Tygodniku Polskim” w Londynie. XI 1987 – 1993 współzałożyciel i członek reaktywowanej PPS, w 1989 skarbnik Tymczasowego Komitetu Krajowego PPS, od 1990 członek Rady Naczelnej PPS. 1988-1989 współzałożyciel i fotoreporter Niezależnego Ośrodka Informacji Obrazowej.

1989-1993 pracownik Instytutu Obywatelskiego przy KO „S”. 1993-1999 szef studia graficznego w Fundacji Gazeta Żoliborska, następnie AWR Motopress, 1999-2000 dyr. artystyczny w Wydawnictwie Szwedzko-Polski Dom Mediów, 2000-2001 grafik w dzienniku „Super Ekspress”, 2002 z-ca redaktora naczelnego dodatku „Życia Warszawy” pt. „Stolica”, 2002-2005 ponownie grafik w „SE”, w 2005 w dzienniku „Fakt”, od 2006 w „SE”; od 2007 założyciel, redaktor i wydawca magazynu turystycznego „Wasze Podróże”. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2004 grafik wydawanego corocznie pisma SWS „Bibuła”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony