Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/15941,Gleichgewicht-Boleslaw.html
2023-12-12, 00:07

Gleichgewicht Bolesław

Bolesław Gleichgewicht, ur. 30 IV 1919 w Warszawie, zm. 26 IX 2019 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu w Odessie, kierunek matematyka (1950); w 1961 doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim.

1940-1941 pracownik budowlany, następnie nauczyciel w SP k. Ostroga na Wołyniu. W 1941 uciekł w głąb ZSRS, zmobilizowany do batalionu pracy, 1942-1945 w Armii Czerwonej. 1946-1956 członek Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików); nauczyciel w Pierwomańsku. Od 1956 w Polsce. 1956-1982 pracownik naukowy w Instytucie Matematyki UWr, 1983-1984 pracownik Instytutu Matematyki PAN we Wrocławiu. W VI 1977 sygnatariusz petycji wrocławskich naukowców w obronie aresztowanych członków i współpracowników KOR. 22 I 1978 sygnatariusz deklaracji założycielskiej TKN. 1979-1980 uczestnik nieformalnych spotkań opozycji wrocławskiej, tzw. Rady Jedności.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur w Wałbrzychu, następnie doradca MKZ tamże; członek Prezydium i wiceprzewodniczący KZ na UWr. W III 1981 przewodniczący strajku na UWr; w XI i XII 1981 strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu. W 1981 członek wrocławskiego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych.

13 XII 1981 współorganizator strajku na UWr, następnie w ukryciu; po aresztowaniu Ludwika Turki do III 1982 przewodniczący TKZ na UWr, poszukiwany listem gończym, w VIII 1982 zwolniony dyscyplinarnie z pracy; w XII 1982 ujawnił się, 22 IV 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 1985 współzarządzał zakonspirowanym Polskim Funduszem Praworządności wspierającym represjonowanych; 1986-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności.

Po 1989 w ROAD, UD, UW. Autor wielu prac naukowych, członek redakcji pism matematycznych.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).

21 VI 1977 – 12 XII 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Mąciciele.

 

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony