Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Golak Julian

Julian Golak, ur. 14 V 1957 w Nowej Rudzie. Absolwent Zawodowej Szkoły Poligraficznej w Nowej Rudzie (1975) i Archidiecezjalnego Studium Teologicznego we Wrocławiu (1990).

1975-1982 drukarz w Zakładach Graficznych Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 1983-1985 pracownik fizyczny w ZR Diora w Nowej Rudzie, 1985-1990 drukarz i nauczyciel zawodu w Technikum Poligraficznym tamże.

24-31 VIII 1980 organizator i członek KS w ZGPiT, w 1980 członek MKS tamże. Od IX 1980 w „S”, współtwórca Komitetu Założycielskiego „S” w ZGPiT; 1980-1981 sekretarz KZ „S” ZGPiT; w 1981 współzałożyciel i członek Krajowej Komisji Pracowników Poligrafii z siedzibą w Szczecinie; członek Prezydium Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii Dolnego Śląska; Delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

W 1982 organizator 3 strajków w ZGPiT, aresztowany i dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 1980-1985 kolporter wydawnictw podziemnych na Dolnym Śląsku, 1985-1989 w Nowej Rudzie, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, książek paryskiej „Kultury” i NOWej. 1982-1989 członek Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny we Wrocławiu oraz Duszpasterstw Ludzi Pracy we Wrocławiu i w Nowej Rudzie; współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże; współorganizator oddziału KIK-u Wałbrzych w Nowej Rudzie. 1988-1989 drukarz, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych dla pisma „Żółw” w Nowej Rudzie.

W 1989 współorganizator Obywatelskiego Bloku Wyborczego „S” i KO „S” Ziemi Kłodzkiej. W 1991 założyciel i prezes Wydawnictwa Ziemia Kłodzka. 1995-2005 szef Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka; 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie; 1994-1997 delegat na Sejmik Województwa Wałbrzyskiego; 1997-2002 radny Powiatu Kłodzkiego, nast. przewodniczący Rady Powiatu; od 2006 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Od 1990 organizator Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Współautor wielu opracowań, książek i publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, współpracy przygranicznej i ochrony środowiska.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry