Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Golonka Zofia

Zofia Golonka, ur. 5 I 1957 w Krzepicach k. Częstochowy. Ukończyła Technikum Chemiczne dla Pracujących Zakładów Azotowych w Chorzowie (1979).

1975-1984 pracowniczka Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1984 współpracowniczka RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kurierka prasy podziemnej i książek, przewoziła m.in. „Tygodnik Mazowsze” oraz wydawnictwa KPN i Solidarności Walczącej z Warszawy, Krakowa i Jastrzębia-Zdroju, kolporterka na terenie zakładu pracy; uczestniczka akcji ulotkowych, brała udział w zbiórkach pieniędzy na pomoc dla represjonowanych. 1982-1984 zatrzymywana na 48 godz. i przesłuchiwana w KW MO/WUSW w Katowicach; szykanowana w pracy, przeniesiona na gorsze stanowisko, w IV 1984 zwolniona, odebrano jej mieszkanie służbowe. 1984-1987 zatrudniona w Przedsiębiorstwie Chemii Gospodarczej Prodryn w Chorzowie, 1987-1988 w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

1988-1997 pracowniczka Przedsiębiorstwa Projektowania Dostaw Realizacji Ochrony Powietrza OPAM w Katowicach, 1998-1999 Przedsiębiorstwa Produkcji Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa Elektromontaż 3 Sp. z o.o. w Katowicach, zwolniona w związku z redukcją etatów; 1999-2002 bezrobotna, od 2003 pracownik administracyjny III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

1983 – 23 XII 1985 rozpracowywana przez Wydz. V-1 WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Łącznik.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry