Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gołdynia Jadwiga

Jadwiga Gołdynia, ur. 31 VIII 1937 we Lwowie. Ukończyła LO w Oświęcimiu (1956).

1960-1998 zatrudniona w Zakładach Chemicznych Oświęcim w Oświęcimiu (następnie Firma Chemiczna Dwory SA, od 2007 Synthos SA).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego; w Prezydium KZ; redaktor związkowego pisma „Ozon”; w 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska.

13-14 XII 1981 współorganizatorka wieców protestacyjnych na terenie ZChO, 14 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Cieszynie, 21 XII 1981 aresztowana, osadzona w ZK w Cieszynie, zwolniona 14 I 1982, w VII 1982 postępowanie karne umorzono. Od 1982 kolporterka wydawnictw podziemnych, drukarz ulotek; wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, rewizje w domu.

1989-1995 współorganizatorka reaktywowania struktur „S”, członek Zarządu Komisji Kombinatu; delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, 1992-1995 skarbnik, członek Prezydium ZR. Od 1998 na emeryturze; członek zarządu Koła Emerytów i Rencistów „S” w Dworach SA. 1999-2001 w RS AWS, od 2003 w Chrześcijańskim Ruchu Samorządowym.

Do 14 II 1986 rozpracowywana przez przez gr. IV RUSW w Oświęcimiu w ramach SOS krypt. Kuria; do 10 XI 1986 przez gr. III RUSW w Oświęcimiu w ramach SOS krypt. Majówka.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Oświęcim

Opcje strony

do góry