Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16016,Gosciej-Janina.html
2023-05-30, 10:03

Gościej Janina

Janina Gościej, ur. 15 XII 1942 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1967).

1967– 1971 nauczycielka w SP nr 3 w Zakopanem, 1971–1975 w LO przy Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zakopanem-Kuźnicach, 1975–1980 w I LO w Zakopanem, 1980–1990 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego tamże.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania przy Zespole Szkół Sportowych tamże, IX 1980 – 25 XI 1980 Komisji Oddziałowej „S” tamże. Organizatorka, od 25 XI 1980 przew. Międzyszkolnej Komisji Zakładowej „S” POiW Zakopanego i Podtatrza. Od 31 X 1980 sekretarz prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Zakopanem, od I 1981 przedstawicielka MKK w Zarządzie MKZ Małopolska, od III w prezydium; w VII 1981 delegatka na I WZD w Tarnowie, członek prezydium ZR. W X 1981 w biurze organizacyjnym Krakowskiego KOWzP. 1980–1989 współorganizatorka i uczestniczka Duszpasterstwa Nauczycieli przy kościele Niepokalanego Serca NMP (oo. pallotyni) w Zakopanem. 9–11 I 1981 członek KS podczas strajku okupacyjnego w nowosądeckim Ratuszu, I – VI 1981 członek delegacji podczas rozmów dot. niezrealizowanych postulatów między MKZ Małopolska  –  Komisja w Nowym Sączu a komisją rządową. 1981–1989 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych/podziemnych przy nauczycielskiej „S”. 29 XII 1981 zatrzymana, 31 XII 1981 internowana, przetrzymywana w AŚ w Zakopanem, Nowym Sączu i Krakowie, ZK w Kielcach, Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, 21 III 1982 zwolniona. 1982–1989 przew. podziemnych struktur nauczycielskiej „S” w Zakopanem, 1983–1989 Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej „S” tamże (obejmowała część zakładów pracy i osoby wolnych zawodów). Prowadziła stały punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych dostarczanych z Małopolski (gł. z Krakowa), okazjonalnie z Lublina i Warszawy, m.in. pism „Bez dekretu”, „Zew”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Nauczycielska” oraz książek Nie bez końca... Memoriał dla władz PRL Jerzego Surdykowskiego, Historię dwudziestolecia Pawła Zaremby, Zbawca czy tyran? Andrzeja Nowicza. 1982/1983 decyzją kuratora w Nowym Sączu karnie przeniesiona z LO do SP (proces sądowy o przywrócenie na poprzednie stanowisko pracy wygrała po 3 latach w 1985); nękana systematycznymi i wielokrotnymi wezwaniami na komendę MO w Zakopanem. 1984–1989 współorganizatorka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Antoniego tamże.

Od 15 IV 1989 członek prezydium KO woj. nowosądeckiego (jako reprezentant Zakopanego), współzałożycielka i przew. KO w Zakopanem. W 1989 organizatorka Społecznej Rady Edukacji tamże. 5 X 1989 – II 1990 przew. MKK tamże, od I 1990 w ZR Małopolska; delegatka na II KZD. 1990–1995 kurator oświaty i wychowania woj. nowosądeckiego. 1991–1993 senator RP z listy „S”. W 1993 współzałożycielka Partii Konserwatywnej w Nowym Sączu. 1994–1999 wicedyr. i nauczycielka w Społecznym LO w Zakopanem przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym. 1995–2000 członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (prezes koła tamże). 1996–2000 dyr. Katolickiej Szkoły Podstawowej tamże, w 1996 założycielka, od 1997 dyr. Zespołu Szkół Prywatnych (od 2004 Zespół Szkół Prywatnych Janiny Gościej w Zakopanem).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem KEN (1999).

1980–1985 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy; 1982–1983 przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Zakon; 1982–1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Nowym Sączu/RUSW w Zakopanem w ramach KE krypt. Klon.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Zakopane

Opcje strony