Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gójski Ryszard

Ryszard Gójski, ur. 16 IX 1949 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Elektromechaniczne tamże (1968).

1968-1969 elektromonter w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu; 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa; 1971-1984 i 1985-1999 pracownik Działu Kontroli Jakości w Pafawagu. 1968-1976 w ZMS, 1976-1980 w PZPR.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Pafawagu, od IX 1980 w „S”; członek KZ; VIII-XI 1981 redaktor nienumerowanej edycji „Solidarności Pafawagu”.

1982-1989 redaktor podziemnego pisma „Jutrzenka”, drukarz i kolporter pism podziemnych (m.in. „Jutrzenki”, „Orła Białego”, „Regionu”, „Z Dnia na Dzień”). 17 IV 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 15 V 1982. VIII 1982 – II 1983 redaktor (z Andrzejem Konarskim i Krystyną Wójcik) podziemnej „Solidarności Pafawagu”. 27 X 1984 zwolniony z pracy, 17 I 1985 przywrócony wyrokiem Okręgowego Sądu Pracy we Wrocławiu. 1985-1989 współwydawca podziemnego „Robotnika Wrocławskiego”.

1989-1999 ponownie w „S”, 1995-1998 członek Prezydium KZ. W 1999 zwolniony z Pafawagu wskutek redukcji zatrudnienia, na zasiłku przedemerytalnym; od 2009 na emeryturze.

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry