Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Góra Mieczysław

Mieczysław Góra, ur. 1 I 1948 w Łęczycy. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1970), archeolog.

Od 1969 pracownik Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. W III 1968 uczestnik jednodniowego strajku okupacyjnego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego i wiecu pod Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1970 współorganizator corocznej naukowej Sesji Sprawozdawczej Łódzkiego Ośrodka Archeologicznego. Od 1976 współpracownik KOR, KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ.

Po 13 XII 1981 współorganizator Mszy św. za Ojczyznę, niezależnych wystaw o tematyce historycznej w Kaplicy św. Krzysztofa przy kościele o.o. jezuitów. Współautor listu pracowników Muzeum do Sejmu PRL z żądaniem uwolnienia łódzkich przywódców Związku; w 1982 listu protestacyjnego przeciwko usunięciu prof. S. Lorentza ze stanowiska dyr. Muzeum Narodowego w Warszawie. 1984-1989 współpracownik RKW „S”, kurier wydawnictw niezależnych na trasie Warszawa-Łódź.

1992-1995 delegat na WZD Regiou Ziemia Łódzka i KZD, członek komisji programowych. 1994-1996 z-ca kierownika prac sondażowo-ekshumacyjnych na cmentarzu ofiar sowieckiego totalitaryzmu w Charkowie; 1997 uczestnik dwóch inspekcji archeologicznych we Włodzimierzu Wołyńskim w miejscu odkrycia masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD po 17 września 1939; 1997-1998 z-ca kierownika prac ekshumacyjnych na cmentarzu Orląt we Lwowie; 1997-2001 z-ca kierownika prac ekshumacyjnych w rządowych badaniach hitlerowskich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze; w 1999 na wniosek rządów Ukrainy i Polski uczestnik prac archeologiczno-ekshumacyjnych grobu żołnierzy UPA w Birczy pod Przemyślem; 2001-2006 z-ca kierownika prac poszukiwawczych polskich grobów w Bykowni pod Kijowem. Uczestnik badań poszukiwawczych grobu Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” na terenie wojskowej strzelnicy Brus w Łodzi. Współorganizator obchodów Tygodnia Kultury Japońskiej w Łodzi. Współautor i komisarz wielu wystaw. Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Towarzystwa Polsko-Japońskiego oddział w Łodzi. 2002-2007 wiceprezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich.

Autor 32 prac naukowych z zakresu archeologii i historii, w tym publikacji poświęconych tematyce zbrodni sowieckich po 17 IX 1939.

Wyróżniony złotą odznaką Za Opiekę nad Zabytkami (1981), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1986), honorową odznaką miasta Łodzi – Zasłużony dla Woj. Łódzkiego (1987), medalem XV-lecia Powstania NSZZ „Solidarność” (1995), złotym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (1995), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), medalem Pro Memoria (2005).

Opcje strony

do góry