Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górczyńska-Szmytkowska Beata

Beata Górczyńska-Szmytkowska, ur. 30 III 1968 w Gdańsku. Ukończyła III LO w Gdańsku (1987).

1983-1988 kolporterka wydawnictw podziemnych (skrzynka kolportażowa mieściła się w mieszkaniu jej rodziców) głównie na terenie III LO oraz w sieci międzyszkolnej, m.in. pism: „Biuletyn Informacyjny Topolówki”, „Promieniści”, „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA”, także innych czasopism podziemnych struktur „S”, Solidarności Walczącej, LDPN, niezależnych organizacji młodzieżowych, w tym Federacji Młodzieży Walczącej, Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, Ruchu WiP, wydawnictw zwartych z podziemnych oficyn NOWa, CDN, Krąg, Przedświt, Myśl, także ulotek, zdjęć, znaczków, kaset (we współpracy m.in. z Jackiem Kurskim, Piotrem Semką, Piotrem Sawickim, Maciejem Grabskim, Jarosławem Rocławskim, Tomaszem Kalinowskim, Radosławem Szmytkowskim, Markiem Kowalikiem, Wiesławem Wiśniewskim, Cezarym Godziukiem); współorganizatorka kanałów kolportażowych, także obiegu informacji na terenie szkoły, m.in. na temat planowanych manifestacji (przerw milczenia, przychodzenia w czarnych strojach itp.), audycji podziemnego Radia „S” i innych form protestu (np. bojkotu pochodów pierwszomajowych). 1984-1985 uczestniczka 2 grup samokształceniowych (niektóre spotkania odbywały się w mieszkaniu rodziców). 24 IV 1986 aresztowana pod zarzutem działań w celu wywołania niepokoju publicznego polegających na przechowywaniu, gromadzeniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, przetrzymywana w AŚ w Gdańsku, 16 VII 1986 zwolniona, sprawę umorzono na mocy amnestii. 1987-1989 studentka Wydz. Historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; kolporterka wydawnictw podziemnych (we współpracy z Piotrem Niwińskim). W VIII 1988 zaangażowana w dostarczanie strajkującym robotnikom ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina żywności i lekarstw z centrum pomocy przy kościele św. Brygidy, kurierka przenosząca informacje i korespondencję (we współpracy m.in. z Małgorzatą Górczewską, Edmundem Krasowskim, Janiną Wehrstein oraz łącznikami Piotrem Urbańskim i Anną Ślęzak).

W 1994 absolwentka Wydz. Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1996 pracuje w Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowym w Gdańsku, obecnie kustosz.

3 I – 18 VII 1986 rozpracowywana przez Wydział III-1 WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Odwet, nr rejestracyjny 53156; 17 VII 1986 – 27 VIII 1987 w ramach SOR krypt. Edukacja, nr rejestracyjny 54486.

Krzysztof Filip

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry