Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górczyńska-Szmytkowska Beata

Beata Górczyńska-Szmytkowska, ur. 30 III 1968 w Gdańsku. Ukończyła III LO tamże (1987), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Filologiczno-Historyczny (1994).

1983–1988 kolporterka podziemnych pism, m.in. „Biuletyn Informacyjny Topolówki”, „Promieniści”, „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych” (skrzynka kolportażowa mieściła się w mieszkaniu jej rodziców) gł. w III LO, wydawnictw podziemnych NOWa, CDN, Krąg, Przedświt, Myśl, ulotek, zdjęć, znaczków poczt podziemnych, kaset. Współorganizatorka kanałów kolportażowych na terenie szkoły, m.in. nt. planowanych manifestacji (przerw milczenia, przychodzenia w czarnych strojach ), audycji podziemnego Radia „S” i in. form protestu (np. bojkotu pochodów pierwszomajowych). 24 IV 1986 zatrzymana, 25 IV aresztowana, osadzona w AŚ w Gdańsku, 16 VII 1986 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku uchyliła areszt tymczasowy, 17 IX 1986 umorzyła śledztwo na mocy amnestii. 1987–1989 jako studentka historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kolporterka wydawnictw podziemnych (z Piotrem Niwińskim). W VIII 1988 zaangażowana w dostarczanie strajkującym robotnikom ze Stoczni Gdańskiej żywności i lekarstw z centrum pomocy przy kościele św. Brygidy; kurierka przenosząca informacje i korespondencję.

Od 1996 archiwistka, st. archiwistka, kustosz w Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowym w Gdańsku.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

3 I – 18 VII 1986 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Odwet; 17 VII 1986 – 27 VIII 1987 w ramach SOR krypt. Edukacja.

Krzysztof Filip|Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry