Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górska Ewa

Ewa Górska (Bajraszewska), ur. 27 IV 1946 w Kielcach. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1969) i Wydz. Nauk Społecznych (1973).

W III 1968 uczestniczka strajków i wieców studenckich na UW. 1973-1974 zatrudniona w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, 1974-1977 dziennikarka pisma „Porty Morskie” w Gdyni, 1977-1982 redaktor w Wydawnictwie Morskim w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Wydawnictwie Morskim, IX-XI 1980 oddelegowana do pracy związkowej w Biurze Prasowym MKZ Gdańsk, IX 1980 – X 1981 dziennikarka dodatku związkowego „Samorządność” do „Dziennika Bałtyckiego”, od XI 1981 kierownik działu związkowego tygodnika „Samorządność”, w 1981 przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Wydawniczej „S” przy KK w Gdańsku, członek Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja.

W I 1982 zwolniona z pracy w Wydawnictwie Morskim w wyniku tzw. weryfikacji, 1982 – XI 1983 bez pracy, XI 1983 – 2004 zatrudniona w redakcji dwutygodnika katolickiego „Gwiazda Morza”, 1984–2002 korespondentka redakcji polskiej Szwedzkiego Radia. 1982-1989 współpracowniczka Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku, autorka tekstów w podziemnym piśmie „Nasz Czas”. W V 1988 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, łączniczka z ośrodkiem koordynacyjnym działającym przy kościele św. Brygidy. Od 1988 współpracowniczka „Gdańskiego Magazynu Katolickiego” wydawanego na kasetach przez Video Studio Gdańsk.

W 1992 współzałożycielka Fundacji Filmów i Programów Katolickich Video Studio Gdańsk, 1992-1995 w ramach Fundacji realizowała programy „Leksykon Katolicki” i „Jak pies z kotem” dla TVP Gdańsk, od 2004 na emeryturze. Nadal współpracuje z VSG, autorka tekstów w prasie katolickiej, m.in. tygodniku „Niedziela”.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry