Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Dominik

Dominik Górski, ur. 16 IV 1950 w Szczecinie. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wydz. Rolniczy (1973).

1973-1978 asystent w Instytucie Ziemniaka w Boninie k. Koszalina, 1978-1988 kierownik hali wegetacyjnej Instytutu Hodowli Roślin AR w Szczecinie. Od 1976 w kontakcie z KOR, następnie KSS KOR, od 1979 z KPN.

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Uczelnianej w AR w Szczecinie, komisarz wyborczy KU; członek Regionalnej Komisji Wyborczej odpowiedzialny (z Włodzimierzem Puzyną) za techniczno-logistyczne zaplecze MKR w Szczecinie.

1982-1984 członek RKS (z Jakubem Dąbrowskim, Grzegorzem Durskim, Juliuszem Prandeckim, Andrzejem Wojtczukiem, Andrzejem Zabłockim). 1982-1983 współzałożyciel, autor, redaktor pisma RKS „Z Podziemia”; współorganizator lokali, wyżywienia i środków finansowych dla ukrywających się G. Durskiego, A. Zabłockiego i in.; 1983-1984/1985 koordynator struktur opozycji w Szczecinie i ich kontaktów, współorganizator niezależnych wydarzeń kulturalnych (m.in. spotkań teatralnych w prywatnych domach), akcji upamiętniających rocznice niepodległościowe, demonstracji i kontrpochodów; do 1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „ARO”, „CDN”, „Z Podziemia”, „Grot”, „Obraz”, „BIS”, książki NOWej) w szczecińskich środowiskach: akademickim, oświatowym i robotniczym; 2-krotnie przesłuchiwany.

W 1989 współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie, 1989-1991 członek Prezydium odpowiedzialny za listy wyborcze, szkolenia członków komisji wyborczych, organizację spotkań z kandydatami. 1989-1990 kierownik szczecińskiej delegatury Towarzystwa Handlu Zagranicznego Interpegro Sp. z o.o.; pełnomocnik wojewody ds. komunalizacji mienia w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, 1990-1991 członek Zarządu Miasta, od 1991 dyr. Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 1990-2002 radny Miasta Szczecin z listy Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego, następnie z listy UW, wiceprzewodniczący Rady Miasta, 1999-2002 przewodniczący, 1990-1994 delegat Rady Miasta do Sejmiku Województwa Szczecińskiego, delegat Sejmiku do Komitetu Gmin i Regionów Rady Europy, 1994-1998 delegat Rady Miasta do Związku Miast Bałtyckich. 1994-2003 w UW, członek Rady i Zarządu Regionalnego. Od 1993 członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, w 1999 założyciel i do 2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Instytut Niemiec i Europy Północnej, od 1994 członek Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Nowotworowe. Od 1998 konsul honorowy Królestwa Szwecji w Szczecinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

11 IX 1982 – 18 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Osa.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry