Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górski Robert

Robert Górski, ur. 23 II 1960 w Szczecinie. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wydz. Zootechniki (1985) i MBA (2000).

Jesienią 1980 współzałożyciel NZS w Szczecinie, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w AR, od X 1980 członek Międzyuczelnianego Komitetu NZS; założyciel niezależnego pisma AR „Kret”, autor, przepisywacz, redaktor (z Cezarym Płacheckim, Władysławem Tadajewskim, Piotrem Sablikiem, Leszkiem Gmurem i in.); od II 1981 przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS, w II 1981 organizator strajku na AR o rejestrację NZS, w XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, współorganizator współpracy NZS AR z „S” RI ws. aprowizacji strajku. 12 XII 1981 organizator akcji zawiadamiania działaczy „S” w Szczecinie (m.in. Janiny Trojanowskiej, Michała Kaweckiego) o stanie zagrożenia.

13 XII 1981 organizator wiecu protestacyjnego i inicjator rozwiązania strajku studenckiego na AR przed pacyfikacją; do II 1982 w ukryciu, w II 1982 relegowany z uczelni, skierowany do przymusowej pracy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Uczestnik akcji zbierania funduszy na pomoc koleżeńską, kolporter wydawnictw podziemnych, w tym ulotek na terenie Szczecina, 4 V 1982 internowany (zatrzymany na terenie WSPR), do 7 V 1982 w AŚ KW MO w Szczecinie, od 8 V 1982 w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, od 31 VIII 1982 w Strzebielinku: w Wierzchowie i Strzebielinku wykonawca i drukarz znaczków (na zamówienia Adolfa Szutkiewicza), zwolniony 30 XI 1982. Od 1983 kolporter podziemnych wydawnictw na terenie Szczecina i Stargardu Szczecińskiego, drukarz ulotek, fotografik dokumentalista Ośr. Odosobnienia (w tym Wierzchowa). W 1985 uczestnik akcji bojkotu wyborów (odwracanie znaków kierujących do lokali wyborczych) i niezależnej kontroli frekwencji. Wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godz. przed rocznicami i świętami patriotycznymi. 1986-1992 właściciel gospodarstwa rolnego w Rzeczenicy.

W 1989 członek założyciel KO w Rzeczenicy, wydawca „Echa Rzeczenicy”, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, organizator spotkań z kandydatami na parlamentarzystów, z przedstawicielami szwedzkiego samorządu, mąż zaufania w Komisji Wyborczej. 1993-1998 z-ca dyr. Computerland SA w Szczecinie, 1998-2002 dyr. sektora firmy Sieciowe Systemy Informatyczne SA w Warszawie. 2002-2008 dyr. ds. kluczowych klientów firmy informatycznej SAP SA w Warszawie, od 2008 właściciel firmy Doradztwo Biznesowe tamże.

9 XII 1980 – 14 XII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Kornik.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry