Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Górzna Aniela

Aniela Górzna, ur. 6 X 1933 w Lidzie (obecnie Białoruś). Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1960).

1963-1990 nauczycielka w liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych na Opolszczyźnie. W 1956 założycielka Drużyny Instruktorskiej ZHP przy UAM. Od 1956 działaczka PTTK.

W 1980 współtwórczyni struktur związkowych Pracowników Oświaty i Wychowania na Opolszczyźnie; w „S” od 1980, w 1981 wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej POiW w Opolu, przewodnicząca Prezydium Regionalnej Komisji POiW Śląska Opolskiego, członkini Sekcji Krajowej OiW.

Po 13 XII 1981 przesłuchiwana przez SB.

W 1989 uczestniczka odtwarzania struktur nauczycielskiej „S” w Regionie Śląsk Opolski; 1989-1990 przewodnicząca Regionalnej Komisji POiW Regionu Śląsk Opolski, do 1992 członek Zarządu RK POiW. 1991-1996 działaczka społeczna na rzecz Polaków na Białorusi, w 1994 inicjatorka Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Opolu, 1994-1998 jego przewodnicząca. Od 1990 na emeryturze.

 

Zbigniew Bereszyński

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry