Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16046,Grabarz-Piotr.html
2023-06-07, 11:26

Grabarz Piotr

Piotr Grabarz, ur. 19 X 1963 w Kępnie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1988).

1982-1983 pracownik PKP Stacja Kępno. 1984-1989 podczas studiów na KUL związany ze środowiskiem niezależnego pisma „Spotkania”, kolporter wydawnictw niezależnych oraz książek Instytutu Literackiego w Paryżu z Lublina do Kępna (przekazywał Henrykowi Tyszkiewiczowi, Józefowi Handrysikowi, Henrykowi Mullerowi i Wiesławowi Kołodziejczykowi); uczestnik spotkań działaczy kępińskiej „S” organizowanych przez ks. Zbigniewa Rapiora przy kościele św. Marcina, przekazywał między Kępnem i Lublinem materiały i informacje dot. działalności podziemnej i represji. 1984-1988 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie oraz spotkań Grupy Piątkowej przy parafii św. Marcina w Kępnie, wykładowca podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej tamże. 1988-1990 nauczyciel historii w Zespole Szkół Zawodowych w Wieruszowie.

Od 1989 w „S”. IV 1989 – 1990 wiceprzewodniczący KO „S” w Kępnie. 1990-1994 radny Miasta i Gminy Kępno z listy KO "S", przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Administracji. 1989-1991 współzałożyciel, członek redakcji „Tygodnika Kępińskiego”. 1990-1991 nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, od 1991 w I LO w Ostrowie Wlkp.. Od 2005 członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, przewodniczący Koła w Ostrowie Wlkp.; od 2006 członek i skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony