Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grabowski Adam

Adam Grabowski, ur. 22 IX 1958 w Brzegu Dolnym. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Politycznych (1982).

1980-1982 działacz NZS, w 1981 członek Komisji Wydziałowej w INP oraz Zarządu NZS UWr, autor w piśmie NZS „Woda na Młyn”, w IV 1981 uczestnik marszu o uwolnienie więźniów politycznych.

1982-1983 działacz podziemia (we współpracy z Arturem Sinickim, Januszem Czerwińskim i Markiem Markiewiczem): redaktor, drukarz i kolporter ulotek, organizator przedruku pisma „Z Dnia na Dzień”, kolporter pism podziemnych: „Młodego Robotnika. Pisma Związku Młodzieży Pracującej «Robotnik»”, „Podaj Dalej”, „Res Publiki”, „Non Violence”; w VIII 1982 współorganizator manifestacji we Wrocławiu, 1 V 1983 w Brzegu Dolnym. 1982-1983 pracownik Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego w Brzegu Dolnym, 1983-1984 instruktor kulturalny Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, 1984-1986 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w SP we Wrocławiu, w 1986 współwłaściciel małej gastronomii w Brzegu Dolnym (zaprzestał jej prowadzenia pod naciskiem SB), 1987-1989 referent w Zakładach Produkcji Gazów Technicznych Pol-Gaz we Wrocławiu. 1983-1984 represjonowany: wizyty funkcjonariuszy SB w zakładzie pracy, rozmowy ostrzegawcze, w 1984 zmuszony do rezygnacji z pracy bez możliwości ponownego zatrudnienia w Brzegu Dolnym i okolicy.

Działacz KIK; od 1990 w PC, następnie PiS. 1990–1992 współwłaściciel małej gastronomii, w 1993 specjalista ds. handlowych w Firmie Produkcyjno-Handlowej Zadrna, od 1994 wychowawca w Domu Dziecka w Godzięcinie. Od 1998 przewodniczący KZ „S” Pracowników Oświaty w Brzegu Dolnym. Od 2000 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum Publicznym w Lubiążu. 2006-2010 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk.

Bartosz Kruk

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry