Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16081,Greziak-Anna-Maria.html
2023-09-21, 11:45

Gręziak Anna Maria

Anna Maria Gręziak, ur. 23 V 1948 w Pułtusku. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Lekarski (1971).

1971-1977 lekarz w ZOZ w Pułtusku, 1977 kierownik Działu Pomocy Doraźnej, 1977-1978 z-ca ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej w ZOZ w Wyszkowie, 1978-1980 starszy asystent w PSK nr 1 Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w PSK nr 1, w X 1980 współorganizatorka „S” Służby Zdrowia w Warszawie (z inicjatywy dr Anny Tymowskiej), członek RKK SZ Regionu Mazowsze, 17 IX 1980 delegat z Warszawy na spotkaniu MKZ-ów w Gdańsku; 7-16 XI 1980 członek KS SZ podczas okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; w IV 1981 przewodnicząca Społecznego Komitetu Banku Leków „S” zajmującego się dystrybucją leków przysyłanych z zagranicy; w 1981 członek KKK SZ, w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 udzielała pomocy medycznej i materialnej ukrywającym się, represjonowanym i ich rodzinom, współpracowała z obrońcami w procesach politycznych; kolporterka wydawnictw podziemnych wśród pracowników służby zdrowia (m.in. „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”). W VI 1983 podczas Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny członek grup pomocy medycznej organizowanych przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Inwigilowana, przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu, próby zwolnienia z pracy. Od 1983 uczestniczka Ruchu Społecznego Ku Cywilizacji Miłości (zainicjowanego przez Stanisława Pruszyńskiego). 5 X 1988 współorganizatorka Komisji Koordynacyjnej SZ „S” Regionu Mazowsze, w 1989 członek Prezydium.

1990-1997 dyr. Wydz. Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i główny lekarz woj., 1999-2000 z-ca dyr. Wydz. Spraw Społecznych w Mazowieckim UW i pełnomocnik wojewody ds. zdrowia, 2001-2003 pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 2003-2005 dyr. Biura Miejskiego ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. XI 2005 – 2007 wiceminister zdrowia w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 2008-2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W 1994 współzałożycielka, od XI 2002 prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, członek Zarządu Głównego; członek Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich. Od 2000 członek Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1994), Złotym Medalem Prymasowskim Zasłużonemu w Posłudze dla Kościoła (1997).

 

Stanisław Grzonkowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony