Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grocki Władysław

Władysław Grocki, ur. 16 IX 1954 w Złotoryi. Ukończył Technikum w Zespole Szkół Technicznych Górnictwa Rud w Lubinie (1975).

1975-1988, następnie 1989-1996 pracownik Zakładu Robót Górniczych KGHM w Lubinie, od 1996 Oddziału Zakłady Górnicze Rudna KGHM.

Od IX 1980 w „S”.

14-17 XII 1981 uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO strajku w ZG Rudna. Od 1985 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów. W 1988 współorganizator, do 1992 przewodniczący Komisji Górniczej „S” w KGHM. W V 1988 przewodniczący strajku w szybie Rudna Zachodnia w ZG Rudna; 23 VII 1988 podczas organizowania kolejnego strajku aresztowany, przetrzymywany w areszcie RUSW w Lubinie, następnie w WUSW w Legnicy, we IX 1988 zwolniony; zwolniony z pracy, przez 6 mies. bezrobotny, w IV 1989 ponownie zatrudniony w ZRG Lubin. 1988-1989 członek RKW „S” Dolny Śląsk.

II-IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. górnictwa. 1992-1993 przewodniczący KZ w ZRG Lubin, 1998-2006 członek KZ w ZG Rudna, delegat na kolejne WZD Regionu Zagłębie Miedziowe. 1998-2002 w RS AWS, sekretarz Koła w Głogowie. 1997-2002 pomysłodawca, współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Klemensa w Głogowie, także wielu in. patriotycznych, społecznych inicjatyw przy głogowskich parafiach. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016) i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2021).

 

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry