Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grupińska Anna

Anna Grupińska (z d. Jakubowska), ur. 9 XI 1956 w Koszalinie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia angielska (1980).

1977-1980 uczestniczka SKS w Poznaniu, kolporterka wydawnictw KOR, następnie KSS KOR; zaangażowana w wydawanie „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Krytyki”; uczestniczka wykładów TKN; 1976-1988 udostępniała własną bibliotekę wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporterka na terenie Poznania „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „KOS-a”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Obecności”; dzięki kontaktom z Zygmuntem Warszą, środowiskiem „Pulsu” i „Aneksu” w Londynie, Ireną Lasotą w USA, AFL-CIO, środowiskiem Partii Zielonych we Frankfurcie i Berlinie Zachodnim pozyskiwała sprzęt, materiały poligraficzne, środki finansowe na rzecz Solidarności Walczącej. 1981-1982 nauczycielka jęz. angielskiego w VIII LO w Poznaniu, zwolniona z pracy, 1982-1984 lektor jęz. angielskiego w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie, 1984-1988 bez zatrudnienia, utrzymywała się z korepetycji. W 1983 współzałożycielka Oddziału SW w Poznaniu; współzałożycielka pism podziemnych: „Czas”, „Czas Kultury”, autorka, tłumacz, redaktor, organizatorka prac wydawniczych (lokale, sprzęt poligraficzny, transport); kolporterka ulotek, kaset audio, wideo, tzw. cegiełek i in. wydawnictw okolicznościowych na terenie HCP, Liceum Plastycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, VIII LO, UAM; udostępniała lokal na potrzeby działalności wydawniczej. 1984-1988 współorganizatorka wydawania „Veta” (transport, lokal); współorganizatorka manifestacji SW, zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym i ich rodzinom; zbierała informacje o represjach, wspierała merytorycznie i organizacyjnie Radio „S”. Kilkakrotnie zatrzymywana na 48 godz., przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu.

1990-1994 attaché kulturalny w Ambasadzie RP w Tel Awiwie, od 1994 bez stałego zatrudnienia.

Dziennikarka, autorka licznych publikacji, książek nt. historii polsko-żydowskiej, projektów edukacyjnych; od 2006 Fundacja Ośrodka Karta realizuje jej autorski projekt ''Pamiętanie Peerelu. Opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956-1989'', koordynator serii wydawniczej ''Pamiętanie Peerelu''.

W 2008 odmówiła przyjęcia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

 

Agnieszka Łuczak

Opcje strony

do góry