Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16098,Gruszka-Jozef.html
18.05.2024, 21:39

Gruszka Józef

Józef Gruszka, ur. 16 IX 1946 w Czarnocinie (woj. opolskie). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1974).

1974-1976 nauczyciel w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu, 1976-1990 specjalista ds. elektrycznych, następnie kierownik działu elektrycznego w Zakładzie Porcelany Stołowej Krzysztof w Wałbrzychu. 1956-1962 w ZHP.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ ZPS Krzysztof w Wałbrzychu, przewodniczący Zarządu Krajowej Sekcji Branżowej Ceramików, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR.

14 XII 1981 organizator strajku w ZPS Krzysztof, 14 XII 1981 internowany w AŚ KW MO w Wałbrzychu, następnie w AŚ w Świdnicy, Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 19 III 1982; 31 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 7 XII 1982. 1983-1989 organizator i nieformalny przywódca grupy opozycyjnej w Wałbrzychu, organizator i koordynator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Niezależne Słowo”, „Węgielki Wałbrzyskie”, książki Instytutu Literackiego w Paryżu i NOWej, ulotki). Od 1988 uczestnik odtwarzania struktur związkowych w zakładach pracy Wałbrzycha.

W 1989 członek Porozumienia na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w „S”. 1990-1993 pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji Regionu Wałbrzyskiego. Od 1993 prezes Fundacji Regionu Wałbrzyskiego.

11 VIII – 31 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach SOS.

Agnieszka Klarman

Opcje strony