Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzebieluch Jerzy

Jerzy Grzebieluch, ur. 28 V 1931 w Łazach, woj. katowickie. Ukończył szkołę średnią w Siewierzu. 1954-1985 student Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, Szczecinie, następnie Akademii Rolniczej w Lublinie (1958 absolutorium).

1951-1953 zasadnicza służba wojskowa w Przemyślu. W 1958 kierownik w Gospodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Lublinie-Elizówce, 1959-1961 nauczyciel przedmiotów rolnych w Technikum Rolniczym w Osowej i inspektor ds. oświaty kultury rolnej w Związku Kółek Rolniczych w Bychawie (woj. lubelskie), 1961-1963 bez pracy, 1963-1972 inspektor ds. badania zasobów gleby w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, 1972-1976 z-ca dyrektora PGR Przytoń w Prztoniu k. Drawska Pomorskiego, od 1976 właściciel gospodarstwa rolnego w Ogrodzieńcu. W XII 1977 zgłosił się do Jacka Kuronia i nawiązał kontakt z KSS KOR. 1978-1981 uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego, kolporter książek i prasy, m.in. „Lasek Katyński”, „Kultura”, „Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych”, „Poglądy”, „Puls”, „Zapis”, „Krytyka”, „Nasza Droga”, „Międzynarodowe Pakiety Praw Człowieka”, oraz ulotek, znaczków, kart świątecznych, cegiełek itp.; rozprowadzał niezależne publikacje wśród robotników zakładów pracy Zawiercia, Śląska i Zagłębia. Współpracownik Kazimierza Świtonia, Władysława Suleckiego i in. IV 1979 – IV 1980 członek kolegium redakcyjnego pisma Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej „Placówka”, współpracownik Jerzego Kęcika, Marzeny Górszczyk-Kęcik, Henryka Wujca, Ewy Milewicz, Jana Kozłowskiego, Mirosława Chojeckiego. W II 1979 zatrzymany w Warszawie, przetrzymywany bez nakazu aresztowania; zwolniony po kilku dniach. 23 I 1979 zatrudniony jako betoniarz w Mysłowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego – Cementownia w Ogrodzieńcu, po dwóch dniach na żądanie SB umowę unieważniono. Wielokrotnie wzywany do KM MO w Zawierciu, przeszukiwany, zatrzymywany na 48 godzin.

7 IX 1980 uczestnik spotkania Komitetów Samoobrony Chłopskiej i Tymczasowego Komitetu NSZZ Rolników w Warszawie, od 21 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników, 14 XII 1980 delegat na I Ogólnopolski Zjazd NSZZ „Solidarność Wiejska” w Warszawie. 1980-1993 w KPN. 8-9 III 1981 delegat na Zjazd Zjednoczeniowy NSZZ RI „S” w Poznaniu, 28-29 III 1981 delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ RI „S” w Jarosławiu. Od IX 1981 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; członek KOWzP w Katowicach. 6-12 XII 1981 organizator strajku robotniczo-chłopskiego w hotelu Olkuskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Olkuszu.

W nocy 12/13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Będzinie, 14 XII 1981 do KW MO w Katowicach, w czasie przesłuchania pobity; 14 XII 1981 – 5 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, Strzelcach Opolskich, Uhercach (uczestnik buntu więźniów), Załężu k. Rzeszowa, Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i ponownie w Uhercach, IX-X 1982 w Szpitalu Klinicznym w Krakowie, następnie 22 XII 1982 w Sanatorium w Świeradowie-Zdroju; zwolniony z internowania. 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Sosnowcu-Sielcu i Pogoni. We IX 1984 zatrzymany pod fałszywym zarzutem próby otrucia krów w pobliskim PGR. Przewieziony do WUSW w Katowicach, podczas przesłuchań wielokrotnie pobity, przetrzymywany bez nakazu aresztowania, po dziewięciu dniach zwolniony.

W 1989 organizator spotkań przedwyborczych w Zawierciu i okolicy, kandydat w wyborach parlamentarnych z listy KPN. 1991-1993 przewodniczący KPN w Zawierciu. 1991-1993 prowadził Biuro Poselskie posła KPN Jarosława Wartaka w Zawierciu i Katowicach. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2007).

8 IV 1988 – 30 X 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Zawierciu w ramach KE krypt. Rolnik.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Ogrodzieniec

Opcje strony

do góry