Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16109,Grzegorski-Jerzy.html
2023-09-27, 10:03

Grzegorski Jerzy

Jerzy Grzegorski, ur. 4 XII 1929 w Poznaniu. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej tamże (1963).

1942-1945 razem z ojcem współpracownik AK (łącznik, przekazywanie informacji). W 1949 w Nowicjacie Zgromadzenia Księży Salezjanów w Kopcu k. Częstochowy, niedopuszczony do ślubów ze względu na stan zdrowia. W 1951 pracownik biurowy w PGR Zespół Rybacki Przygodzice, następnie w Zespole Lasów Państwowych w Ostrowie Wlkp., 1952-1961 pracownik księgowości w Ostrowskich Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych, 1961-1962 ekonomista w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, 1962-1965 pracownik Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych, 1965-1971 Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego tamże, 1971-1976 główny księgowy w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Skalmierzycach, 1976-1980 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Ostrowie Wlkp. 1967-1989 w SD, w l. 80. wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu SD w Kaliszu. 1978-1980 przewodniczący Rady Osiedla nr 11 w Ostrowie Wlkp.

Od jesieni 1980 w „S”; od XI 1980 doradca finansowy Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Ostrowie Wlkp. oraz przewodniczący MKZ w Kaliszu.

1981-1982 doradca ekonomiczny w ZNTK, zwolniony za noszenie znaczka „S”, 1982-1986 w Kaliskich Zakładach Naprawczych w Skalmierzycach. 1982-1984 członek Komitetu Odbudowy Pomnika Kardynała Halki-Ledóchowskiego w Ostrowie Wlkp. Od 1983 na rencie, od 1984 na emeryturze. 1984-1988 współorganizator pielgrzymek do grobu ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii św. Stanisława w Ostrowie Wlkp. (we współpracy z Marią Kornaszewską-Stawik). Od 1986 współorganizator (z Józefem Wróblem) i działacz sekcji polityczno-społecznej Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie przy kościele św. Antoniego tamże. Od 1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Solidarność Kaliska im. ks. Jerzego Popiełuszki przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu oraz spotkań działaczy „S” u Anny Binder, inicjujących reaktywowanie struktur w Regionie. 1988-1991 główny księgowy w Akademii Doskonalenia Informatycznego SA w Ostrowie Wlkp.

Od II 1989 przewodniczący Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Ostrowie Wlkp., od III 1989 członek TZR Wielkopolska Płd., VIII 1989 – I 1990 członek Prezydium; w I 1990 delegat na II WZD Regionu, członek ZR. W 1995 przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich. 1991-1993 główny księgowy, następnie z-ca dyr. Przedsiębiorstwa Zaplecza Transportu Samochodowego w Ostrowie. Od 1992 biegły rewident, biegły Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1956 członek Konferencji św. Wincentego à Paulo w Ostrowie Wlkp., od 2007 przewodniczący Zarządu Głównego w Warszawie; od 1997 członek Rady Diecezjalnej Akcji Katolickiej.

Odznaczony m.in. Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (2002).

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony