Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzelak Janusz

Janusz Grzelak, ur. 12 VII 1941 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek psychologia (1962), w 1970 doktorat, od 2001 profesor.

1962-1966 zatrudniony w Pracowni Psychologii Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 1966 pracownik naukowy UW, 1969-1970 stypendysta Fulbrighta, 1978-1985 kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Pracy w Instytucie Psychologii UW.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ na uczelni; w VI 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na I KZD, członek Komisji Programowej Zjazdu; członek grupy programowej Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. 1981-1983 dziekan Wydz. Psychologii UW.

Po 13 XII 1981 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1982 współzałożyciel Społecznego Komitetu Nauki, 1982-1986 współpracownik TKK. Od 1982 członek Komitetu Helsińskiego (później Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka). W 1983 zmuszony do ustąpienia z funkcji dziekana. 1984-1988 członek redakcji podziemnego pisma „Poglądy”. W 1985 odwołany ze stanowiska kierownika ZPOiP w IP UW. W 1986 zastąpił Wiktora Kulerskiego w RKW Mazowsze.

1988-1990 w KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, wiceprzewodniczący podstolika oświaty i nauki. 1989-1991 wiceminister edukacji, 1996-1999 prorektor UW; członek Zarządu Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, 1999-2002 przewodniczący Rady Programowej. W 2000 współzałożyciel Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, członek jej władz. Od 2004 prezydent Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Członek licznych stowarzyszeń naukowych, wykładowca wielu zachodnich uczelni.

5 XI 1986 – 17 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Ostry.

 

Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry