Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16120,Grzelinski-Edward-Jan.html
2023-06-07, 11:15

Grzeliński Edward Jan

Edward Jan Grzeliński, ur. 6 VIII 1940 w Oszczeklinie k. Kalisza. Ukończył Zaoczne Technikum Elektryczne w Łodzi (1976).

1957-1959 zatrudniony w Zakładach Energetycznych w Kaliszu, 1959-1964 w KWK Paweł w Rudzie Śl., 1965-1997 w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Wistil w Kaliszu.

1976-1981 w PZPR skarbnik POP, 1966-1980 członek ZZ Pracowników Przemysłu Włókienniczego przy ZPJ Wistil.

Od XI 1980 w „S” w ZPJ Wistil.

Od I 1982 działacz podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Region Wielkopolska Płd. w Kaliszu, III 1982 – 1984 drukarz i kolporter pism podziemnych (we współpracy m.in. z Wojciechem Budką i Arkadiuszem Fabjanowskim), III-XI 1982 z żoną Grażyną Grzelińską, Mirosławą Mencel i Wojciechem Przybylskim drukował w garażu swego domu przy ul. Miłkowskiego w Kaliszu m.in. „Wiadomości Dnia”, „Społeczeństwu do Przemyślenia” oraz ulotki ''Układamy krzyż kwietny'' i ''Związkowcy Regionu Wielkopolska Południowa'' (sygnowane: Drukarnia Edwarda Grzelińskiego). 4 XI 1982, po wykryciu drukarni, aresztowany ze swymi współpracownikami, przesłuchiwany na KW MO w Kaliszu, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu (siedział w jednej celi z Mieczysławem Roszką i Zbigniewem Kruszyńskim), 27 XII 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 29 XII 1982 zwolniony. Następnie współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów (współpracował z o. Stefanem Dzierżkiem, pomagał m.in. matce aresztowanego w 1985 Jacka Jakubowskiego). W połowie l. 80. podczas pielgrzymki na Jasną Górę rozwiesił w Częstochowie (z Markiem Majerowiczem) transparent z napisem „Solidarność”. 1983-1984 kilkakrotne rewizje w mieszkaniu. Od 1988 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy Solidarność Kaliska im. ks. Jerzego Popiełuszki przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, uczestnik spotkań reaktywującej się „S” kaliskiej w mieszkaniu Anny Binder.

Od II 1989 członek TZR „S” Wielkopolska Płd., IV-VI 1989 miejskiego KO w Kaliszu. 1989-1994 przewodniczący KZ „S” w ZPJ Wistil, w 1994 wystąpił z „S”. Od 2006 w PiS. Od 2010 członek Akcji Katolickiej przy kościele św. Józefa w Kaliszu.

18 I 1982 – 5 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa; 1982-1987 w ramach KE krypt. Jan.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony