Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16122,Grzesiak-Zdzislaw-Grzegorz.html
2023-06-09, 03:04

Grzesiak Zdzisław Grzegorz

Zdzisław Grzegorz Grzesiak, ur. 17 XI 1951 w Jeleniej Górze. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną, monter urządzeń grzewczych.

Starszy monter w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mechanicznego w Opolu, instruktor nauki zawodu w szkole przyzakładowej WPBM w Brzegu, monter w garbarni Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego tamże, od 1978 monter sieci ciepłowniczej w Zakładzie Energetyki Cieplnej tamże.

Od IX 1980 w „S”, współinicjator tworzenia struktur „S” w ZEC w Brzegu oraz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Opolu; przewodniczący KZ przy ZEC, wiceprzewodniczący KZ przy WPEC, współinicjator utworzenia, następnie wiceprzewodniczący MKZ w Brzegu. Zaliczany do związkowych radykałów. Na początku II 1981 zakwalifikowany przez SB do internowania „na wypadek poważnego zagrożenia”.

7 I 1982 wezwany na rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, odmówił podpisania tzw. deklaracji lojalności i oświadczył, że nie zamierza „respektować żadnych przepisów stanu wojennego”; następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 25 V – 6 VI 1982 uczestnik protestu głodowego grupy internowanych, wykonawca licznych grafik o tematyce politycznej, historycznej i patriotycznej, rozpowszechnianych wśród internowanych: znaczków i stempli poczty internowanych, druków okolicznościowych itd., współautor bogato ilustrowanego śpiewnika internowanych. Zwolniony 23 VII 1982. Zaangażowany w działalność podziemnej „S” na terenie Brzegu. W XI 1982 powołany do odbycia służby wojskowej w ramach działań profilaktyczno-represyjnych, podjętych przed ogólnopolską akcją protestacyjną „S”, zaplanowaną na 10 XI 1982. Uchroniony przed wcieleniem do wojska dzięki sympatykom „S” w środowisku służby zdrowia (zwolnienie lekarskie).

Od IX 1983 na emigracji w USA.

VII lub 25 IX 1982 – IX lub 30 X 1984 rozpracowywany przez p. V/VI KM MO/RUSW w Brzegu w ramach KE krypt. Ciepłownik.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Brzeg

Opcje strony