Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16155,Guzik-Waldemar.html
18.05.2024, 21:34

Guzik Waldemar

Waldemar Guzik, ur. 18 VI 1946 w Sosnowcu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą przy KWK Lenin w Mysłowicach-Wesołej (1965).

1965-1993 pracownik KWK Lenin w Mysłowicach-Wesołej; 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa.

IX 1980 – 1993 w „S”. X 1980 – 13 XII 1981 wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej „S”.

14 XII 1981 zatrzymany, 16 XII 1981 – 7 I 1982 aresztowany w AŚ w Mysłowicach, 7 I 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 2 lata pozbawienia praw publicznych. 1982-1988 zaangażowany w

kolportaż ulotek, podziemnej prasy i książek. 22-24 VIII 1988 przewodniczący KS. 24 VIII 1988 zwolniony z pracy, 23 XI 1988 przywrócony.

17 X 1988 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na karę pieniężną na cel społeczny (CZD w Warszawie) w kwocie 30 000 zł.

Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Stefan Sarwa

Opcje strony