Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gzik Jerzy

Jerzy Gzik, ur. 7 IV 1953 w Morągu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Włókiennictwa (1982).

1972-1992 pracownik Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego Lenora w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Rady Pracowniczej w Lenorze: 1980-1984 i 1987-1988 przewodniczący; w 1981 sygnatariusz tzw. Sieci.

Po 13 XII 1981 przez ponad 2 mies. redagował i przepisywał na maszynie tygodnik zakładowej podziemnej „S” (30-40 egz.). III-VI 1982 wydawca (z Wiesławem Maciejewskim i Waldemarem Omiecińskim) łódzkiej „Solidarności Walczącej”, 13 X – 22 XI 1982 „Szańca”, 12 XI 1982 – 28 XI 1989 „Biuletynu Łódzkiego”, autor na tematy ekonomiczne i zakładowe; organizator lokali konspiracyjnych i drukarń (m.in. u Aliny i Andrzeja Litarskich oraz Małgorzaty i Pawła Litarskich), drukarz, kolporter, organizator akcji ulotkowych. 1985-1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, 2 rewizje w mieszkaniu. W 1988 zwolniony z pracy mimo prawa do okresu ochronnego po pełnieniu funkcji w Radzie Pracowniczej, w 1989 przywrócony po strajku w Lenorze (był to jeden z postulatów strajku).

1990-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR. Od 1992 pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Od 1994 członek Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Stefana Kaczorowskiego, od 1997 w Duszpasterstwie Żołnierzy Rezerwy WP. 2001-2005 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, od 2006 członek Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Geotermia w Polsce.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry