Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16171,Habuda-Andrzej-Jan.html
2023-09-25, 18:32

Habuda Andrzej Jan

Andrzej Jan Habuda, ur. 25 XI 1954 w Jarocinie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny (1978).

1973-1977 w SZSP; 1976-1978 kolporter „Biuletynu Informacyjnego” KOR, KSS KOR; 15 V 1977 uczestnik czarnych juwenaliów po śmierci Stanisława Pyjasa. 1978-1984 konstruktor w HSW.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej MTR/M03.

13 XII 1981 członek grupy podejmującej decyzję o strajku protestacyjnym w HSW (w siedzibie „S” Huty), 14 XII 1981 uczestnik zebrania konspiracyjnego w mieszkaniu przy ul. Niezłomnych w Stalowej Woli, do IV 1982 uczestnik przestojów w pracy (5-15 min.) 13. dnia każdego miesiąca; współorganizator (z Adamem Jaworskim) zbiórki pieniędzy, żywności, lekarstw na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, współautor 3 nr. podziemnego pisma „Godność” (z Jerzym Wojtasem, Ryszardem Sroką, Jerzym Kosem), ulotek, kolporter (we współpracy z Wiesławem Gunią, Małgorzatą Czwarno, Mirosławem Kocikiem) wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, książek wydawnictw NOWa, Przedświt, Spotkania, ulotek, m.in. rozrzucanych z pociągu. 1984-1986 pracownik Cechu Rzemiosł Różnych w Stalowej Woli, 1986-1988 bez zatrudnienia, 1988-1993 zatrudniony w Urzędzie Gminy Jarocin.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”; 1990-1994 radny Gminy Majdan Golczański, niezależny, 1998-2002 radny Rady Powiatu Nisko z listy AWS. Członek SLCh, delegat na zjazd krajowy w 1993. 1994-1998 i 2002-2004 pracownik Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Maria Habuda, od 2004 właściciel Zakładu Produkcyjnego Alek.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony